เปิดใช้อุโมงค์ลอดถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 2

2018-12-13 12:15:26

เปิดใช้อุโมงค์ลอดถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 2

Advertisement

กทม. เปิดใช้อุโมงค์ทางลอดถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 บรรเทาปัญหาการจราจรย่านรามคำแหง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 ธ.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานในพิธีเปิดจราจรโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 ณ ทางลอดกรุงเทพกรีฑา โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 บริเวณปากซอยกรุงเทพกรีฑา 8 เขตบางกะปิ


ทั้งนี้ กทม. โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 2 จากคลองหัวหมาก-คลองลำสาลี จุดเริ่มต้นโครงการฯ บริเวณสะพานข้ามคลองลำสาลี ลอดผ่านปากซอยกรุงเทพกรีฑา 7 และ 8 เบี่ยงแนวถนนตามแนวเวนคืนใหม่ สิ้นสุดโครงการบริเวณซอยกรุงเทพกรีฑา 9 โดยดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา ซึ่งปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว มีความพร้อมที่จะเปิดการจราจร


สำหรับการก่อสร้างในช่วงที่ 2 แบ่งการทำงานออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด ความยาว 560 ม. ก่อสร้างผิวจราจรทางราบ ความยาว 420 ม. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 6 ช่องจราจร ความยาว 400 ม. และปรับปรุงถนนกรุงเทพกรีฑาซอย 9 ถึงซอย 28 โดยเทพื้นแอสฟัลต์ ขนาด 2 ช่องจราจร ไป-กลับ ความยาว 3,600 ม. ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า เป็นถนนสายหลักที่เชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักตามแนวตะวันตก-ตะวันออกของกรุงเทพมหานคร และเป็นถนนในแผนแม่บทผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 สาย ช.3 เริ่มต้นโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนศรีนครินทร์-ถนนรามคำแหง 24 ไปตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑา พร้อมทั้งก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดรถยนต์บริเวณแยกถนนกรุงเทพกรีฑา 7 เพื่อเบี่ยงแนวถนนตามแนวเวนคืนที่ใหม่ จากนั้นเป็นแนวตรงตลอดจนข้ามทางหลวงหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกตะวันตก) ไปสิ้นสุดโครงการที่ทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้า-ถนนเจ้าคุณทหาร ระยะทางประมาณ 12 กม. มีช่องจราจร 6-10 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ทั้งนี้โครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า ช่วงที่ 1, 3, 4, 6, และ 7 ได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเปิดการจราจรเมื่อวันที่ 28 ก.พ.61 ที่ผ่านมา


สำหรับการก่อสร้าง ช่วงที่ 5 บริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก เป็นการก่อสร้างทางยกระดับ 6 ช่องจราจร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผลงานที่ทำได้ 59% การทำงานในช่วงที่ 5 เป็นการติดตั้งโครงสร้างสะพาน โดยจะประกอบสำเร็จรูปจากโรงงาน และนำมาติดตั้งบริเวณสะพานข้ามถนนกาญจนาภิเษก เพื่อให้สะพานทั้งสองฝั่งเชื่อมต่อกัน คาดว่าสะพานในฝั่งขาเข้าจะแล้วเสร็จ สามารถเปิดการจราจรแบบสวนกันในเดือนมี.ค.62 ส่วนสะพานในฝั่งขาออกคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย.62 เมื่อโครงการก่อสร้างถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้าแล้วเสร็จ จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในแนวตะวันออก-ตะวันตก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตลาดกระบัง และบริเวณใกล้เคียง เพิ่มทางเลือกในการเดินทางรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต