พปชร.ประกาศตัดตอนสมาชิกทำผิด ก.ม.

2018-12-12 17:50:53

พปชร.ประกาศตัดตอนสมาชิกทำผิด ก.ม.

Advertisement

นายทะเบียน พปชร. ประกาศกฎเหล็กห้ามสมาชิกทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หากฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นการกระทำส่วนบุคคล ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย พรรคจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับพรรคต่อไป

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)กล่าวถึงกรณีมีสมาชิกพรรคขึ้นป้ายประกาศตัวเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. หลังจากที่ คสช.ปลดล็อกทางการเมือง ว่า เท่าที่ทราบขณะนี้ยังไม่มีการขึ้นป้ายในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากพรรคมีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครซึ่งต้องดำเนินการตามขั้นตอน การขึ้นป้ายของสมาชิกอาจเป็นไปในลักษณะการแนะนำตัว ซึ่งไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือคำสั่ง คสช. เพราะยังไม่ได้เป็นการหาเสียงอย่างเป็นทางการ ทั้งนี้หลังจาก พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ และ คสช. มีคำสั่งปลดล็อกทางการเมือง หัวหน้าพรรค ได้ออกคำสั่งเรื่องการปฏิบัติตัวของสมาชิกพรรค ที่ห้ามไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใด กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น เช่น การเสนอ สัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น การโฆษณาด้วยการจัดมหรสพหรืองานรื่นเริง การเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด การหลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ ดังนั้นหากมีสมาชิกพรรคคนใดกระทำการฝ่าฝืนให้ถือว่าเป็นการกระทำส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับพรรค และจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งพรรคจะต้องดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคต่อไป