อิสราเอลเตรียมไฟเขียวส่งออกกัญชา

2018-12-12 10:30:33

อิสราเอลเตรียมไฟเขียวส่งออกกัญชา

Advertisement

มีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลอิสราเอลจะอนุมัติให้มีการส่งออกกัญชาเพื่อการแพทย์ ภายในสิ้นปีนี้ จาการเปิดเผยของสมาชิกรัฐสภาระดับอาวุโส ซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่จะช่วยเพิ่มเงินในคลังของรัฐบาล และเหนี่ยวรั้งบริษัทอิสราเอลที่ไปตั้งฟาร์มปลูกกัญชาในต่างแดนมากขึ้น

นายโยอาฟ คิช ประธานคณะกรรมาธิการกิจการภายในและสิ่งแวดล้อมของรัฐสภา เผยว่า รัฐบาลอิสราเอลอาจจะอนุญาตให้สังออกกัญชาเพื่อการแพทย์ได้ ภายในสิ้นปีนี้ หลังจากที่เขาได้ยื่นเสนอร่างกฎหมาย เพื่ออนุมัติการส่งออกกัญชาต่อรัฐสภา ซึ่งที่ประชุมรัฐสภาลงมติผ่านวาระแรกของ 3 วาระ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และคาดว่าจะผ่านวาระ 3 ไม่เกินสิ้นปีนี้

ทั้งนี้ อิสราเอลมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกกัญชา หลายบริษัทของอิสราเอลที่เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์และการเกษตร อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตกัญชาเพื่อเป็นยารายใหญ่ที่สุดของโลก
จากการประเมินของกระทรวงการคลัง และกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอล คาดว่าการส่งออกกัญชาจะสร้างรายได้เข้าประเทศปีละประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 32,810 ล้านบาท ปัจจุบันอิสราเอลมีบริษัทปลูกกัญชารายใหญ่ในประเทศ 8 บริษัท หลายบริษัทพยายามหาทางเปิดฟาร์มปลูกในต่างแดน เพื่อเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ