“ศรีสุวรรณ” ผิดหวัง คสช. ยกเว้นแสดงบัญชีทรัพย์สินคนดี

2018-12-12 08:30:58

“ศรีสุวรรณ” ผิดหวัง คสช. ยกเว้นแสดงบัญชีทรัพย์สินคนดี

Advertisement

“ศรีสุวรรณ” ผิดหวัง คสช. อ่อนข้อปราบคอร์รัปชันด้วยการยกเว้นการแสดงบัญชีทรัพย์สินคนดี

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ออกแถลงการณ์สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่อง ผิดหวัง คสช. อ่อนข้อปราบคอร์รัปชันด้วยการยกเว้นการแสดงบัญชีทรัพย์สินคนดี ระบุว่า ตามที่ราชกิจจานุเบกษรประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2561 ที่ผ่านมา โดยมีการแก้ไขให้ ป.ป.ช.กำหนด “ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง” ขึ้นมาใหม่โดยไม่มีระบบถ่วงดุล ซึ่งมีเป้าหมายการยกเว้นให้นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมทั้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐที่กินเงินเดือนจากภาษีประชาชน

การออกคำสั่งดังกล่าว เป็นการตบหน้าประชาชนคนไทยทั้งชาติอย่างรุนแรง ที่ผิดหลง ไปเชื่อถือ เชื่อมั่น ในการเข้ามาปฏิรูปประเทศของ คสช. ซึ่งเป็นคำสั่งที่น่าผิดหวังที่สุดเท่าที่ออกประกาศและคำสั่งมาตั้งแต่ทำรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 เป็นต้นมา ทั้ง ๆ ที่เพิ่งจะพ้นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) 9 ธันวาคมที่ผ่านมาเพียงไม่นาน ซึ่ง ป.ป.ช.และรัฐต้องเสียเงิน เสียเวลา จัดอีเว้นท์เปลืองเงินแผ่นดินไปเป็นจำนวนมาก แต่ผลที่ได้กลับเป็นคำสั่ง คสช.ฉบับที่ 21/2561 คือ การให้อำนาจ ป.ป.ช.ในการยกเว้นการแสดงบัญชีทรัพย์สินสำหรับคนที่อ้างว่าเป็นคนดีในระบบสถาบันศึกษาที่เป็นต้นแบบของนิสิต นักศึกษา ที่จะต้องออกไปเป็นกำลังหลักของสังคม ที่ควรต้องแสดงความโปร่งใสด้วยการให้ยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน อันเป็นการชี้ให้เห็นถึงการ “เลือกปฏิบัติ” ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 โดยชัดแจ้ง

การออกคำสั่งครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มของนายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่สวมหน้ากากอ้างเป็นคนดีของสังคมนั้น มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและตัดสินใจของผู้นำของประเทศนี้เป็นอย่างมาก เพียงแค่ออกมาประกาศว่าจะลาออกจากตำแหน่ง เพราะไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินก็ทำให้หลักการดีๆและข้อเรียกร้องให้มีการ “ปฏิรูป” กลายเป็น “ปฏิรั่ว” ไปได้เพียงชั่วพริบตาเดียว นี่หรือคือการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง นี่หรือคือการคืนความสุข

คำสั่งดังกล่าวทำให้คนไทยทั้งประเทศหูตาสว่างขึ้นมากว่า การใช้อำนาจนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งชาติอย่างเสมอภาคจริงหรือไม่ ดังนั้น เมื่อคนไทยไม่สามารถคัดง้างคำสั่งนี้ได้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าในวันเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งควรจะไปแสดงออกในการเลือกตั้งกันมากๆ เพื่อสะท้อนความเห็นของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมว่าต้องการผู้มีอำนาจแบบนี้ เช่นนี้หรือไม่ อย่างไร