"ปิยบุตร" แขวะ คสช.ปลดล็อกที่ไม่ปลดล็อก

2018-12-11 16:50:02

"ปิยบุตร" แขวะ คสช.ปลดล็อกที่ไม่ปลดล็อก

Advertisement

"ปิยบุตร" ระบุปลดล็อกที่ไม่ปลดล็อก ชี้ คสช. ทำผิดหลักกฎหมาย ยกเลิกคำสั่งแล้วต้องยุติการดำเนินคดีด้วย

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แสดงความคิดเห็นผ่านเฟชบุ๊กในหัวข้อ "ปลดล็อกที่ไม่ปลดล็อก" โดยสืบเนื่องจากกรณี ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นคำสั่งปลดล็อกทางการเมือง เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่การเลือกตั้งปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นายปิยบุตร ระบุว่า แม้ยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. บางฉบับไปแล้ว แต่ประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย กลับยังคงถูกล็อกด้วย “โซ่ตรวน” ในนามของ “คดีความ” ประชาชนเหล่านี้ คือ ผู้รักประชาธิปไตย ออกไปใช้เสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเป็นเสรีภาพของมนุษย์ทุกคน ติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด เพื่อต่อต้านเผด็จการทหาร วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลทหาร แต่กลับต้องแบกรับคดีความเอาไว้ ราวกับพวกเขาเป็นอาชญากร ทั้งๆ ที่ คสช. ต่างหากที่ละเมิดกฎหมายสูงสุดของประเทศ ฉีกรัฐธรรมนูญด้วยกำลังทหาร มีความผิดฐานกบฏตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 113 แต่ตั้งตนเป็น “กฎหมาย” นิรโทษกรรมตนเอง


ในคำสั่งหัวหน้า คสช. ล่าสุด เมื่อยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช. ที่กำหนดความผิดและโทษไปแล้ว ตามหลักกฎหมายอาญาและรัฐธรรมนูญ เมื่อกฎหมายที่กำหนดฐานความผิดและโทษถูกยกเลิกไป การดำเนินคดีต่างๆ ตามกฎหมายนั้นก็ต้องสิ้นสุดลงด้วย ซึ่ง นักกฎหมาย คสช. ย่อมทราบดี จึงจงใจเขียนยกเว้นไว้ว่า คดีใดที่ดำเนินอยู่ก็ให้ดำเนินคดีต่อไป การเขียนยกเว้นไว้เช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติมองประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่ไม่เห็นด้วยกับ คสช. เป็นฝ่ายตรงข้าม ต้องดำเนินคดีให้หลาบจำ

"เรายืนยันว่า ประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย ที่ถูกดำเนินคดีการเมือง ในยุคสมัยของ คสช. ต้องได้รับความยุติธรรม ต้องไม่ถูกดำเนินคดีต่อไป พวกเขาคือผู้บริสุทธิ์ การเลือกตั้ง 24 ก.พ. 2562 คสช. ไม่ใช่คนกลาง แต่เป็นคู่ขัดแย้ง เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งในการเมืองไทย การกำหนดให้ดำเนินคดีกับประชาชนต่อ เป็นประจักษ์พยานชั้นดี ดังนั้น การเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงนี้ เดิมพันสำคัญ คือ เราต้องยุติการสืบทอดอำนาจของ คสช. ให้จงได้" นายปิยบุตร ระบุ