“หน.วิเชียร”แจงห้ามคณะออฟโรดเข้า “ทุ่งใหญ่”

2018-12-11 10:55:19

“หน.วิเชียร”แจงห้ามคณะออฟโรดเข้า “ทุ่งใหญ่”

Advertisement

ความจริงอีกด้าน “หัวหน้าวิเชียร” แจงข้อเท็จจริง กรณีมีผู้โพสต์ต่อว่าอ้างเจ้าหน้าที่ไม่ให้นำอาหารเข้าไปให้เด็กนักเรียน รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ทิไล่ป้า คณะท่องเที่ยวกลุ่มจิตอาสาใช้รถยนต์ออฟโรด 43 คัน แต่มีหนังสืออนุญาตให้เข้าพื้นที่ เพียง 1 คัน จนท.ส่วนที่เหลือจึงไม่อนุญาตให้ผ่าน เป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจ


จากกรณีที่ปรากฏข่าวในโซเชียลมีเดีย กรณีครูใหญ่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดน ทิไล่ป้า ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ได้โพสต์ข้อความในทำนองว่า ไม่สามารถขนอาหารกลางวันไปให้นักเรียนกินได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ปิดเส้นทาง ทำให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อนนั้น


เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. นายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ชี้แจงว่า 1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก มีชุมชนชาวกะเหรี่ยงอยู่อาศัยจำนวน 6 หมู่บ้าน โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทิไล่ป้า ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่ฯ ท้องที่บ้านทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 2.การเข้าไปบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน หรือทำกิจกรรม เพื่อสนับสนุนสถานการศึกษา ที่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก นั้น สถานศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ได้ทำความตกลงกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ว่า สถานศึกษานั้น จะพิจารณากลั่นกรองและทำเอกสารขออนุญาตผ่านหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยหลังจากนั้น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จะได้ทำความเห็นและส่งเรื่องไปยัง สบอ.3 (บ้านโป่ง) เพื่อโปรดพิจารณา ให้เข้าทำกิจกรรมตามความประสงค์ต่อไป


3.ในแต่ละปีชาวกะเหรี่ยง ต.ไล่โว่ จะจัดงานประเพณี งานฟาดข้าว ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง โดยในปี 2561 ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่ 9 ธ.ค. 2561 ณ หมู่บ้านทิไล่ป้า โดยการเข้าไปร่วมงานประเพณี งานฟาดข้าวดังกล่าวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ไม่เคยขัดข้องหากจะมีนักท่องเที่ยวหรือ กลุ่มจิตอาสา ขอเข้าไปร่วมงานประเพณี โดยทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประชุม อ.สังขละบุรี เพื่อให้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนทราบตั้งแต่เดือน ต.ค. 2561 ตลอดมา โดยให้นักท่องเที่ยว หรือบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะร่วมงานฟาดข้าว ดำเนินการขออนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งทุกฝ่ายทราบดีอยู่แล้ว และสำหรับประชาชน สามารถเข้าไปร่วมงานประเพณีฟาดข้าวได้ ตามวิถีประเพณี มิได้ปิดกั้นแต่อย่างใด


4.ในห้วงวันที่ 8-9 ธ.ค. 2561 ได้มีคณะท่องเที่ยวกลุ่มจิตอาสา หรือกลุ่มบริจาคสิ่งของโดยใช้รถยนต์ออฟโรด จำนวน 43 คัน เดินทางโดยใช้เส้นทางด่านเจดีย์สามองค์ ประเทศเมียนมา- ช่องสามัคคี-บ้านปางสนุก เมื่อเดินทางมาถึงจุดตรวจหน่วยพิทักษ์ป่าลังกา แต่ละกลุ่ม แจ้งว่าจะขอไปร่วมงานฟาดข้าวที่หมู่บ้านทิไล่ป้า โดย จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฯ พบว่ามีหนังสืออนุญาตให้เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เพียง 1 คณะ รถยนต์จำนวน 1 คัน ส่วนคณะที่เหลือไม่มีหนังสืออนุญาตแต่อย่างใด พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตให้ผ่าน แต่ผ่อนปรนให้พักแรมบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าลังกา จึงเป็นเหตุให้ ร.ต.อ.เอนก คำภิมูล ครูใหญ่ รร.ตำรวจตระเวนชายแดนทิไล่ป้า ซึ่งเป็นคนนำคณะออฟโรดจำนวน 6 คัน เข้ามา เกิดความไม่พอใจ ว่า เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ขัดขวางคณะพวกตน ที่จะนำอาหารกลางวันไปเลี้ยงนักเรียน รวมทั้ง ตำหนิ ด่าทอ และข่มขู่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ อนุญาตให้เฉพาะ ร.ต.อ.เอนก และหน่วยงานราชการที่เข้าไปปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ ผ่านเข้าไปได้ แต่ไม่ยินยอมให้นักท่องเที่ยวที่อ้างว่าติดตาม ร.ต.อ.เอนก ผ่านเข้าไปได้ เนื่องจากหากผ่อนปรนให้เข้าไปได้ นักท่องเที่ยวรายอื่น ก็จะโต้แย้งว่าเลือกปฏิบัติ จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจ และเกิดข่าวลงในสื่อต่างๆขึ้น