การเคหะฯแจกของขวัญปีใหม่ลดกระหน่ำบ้านเอื้ออาทร

2018-12-10 13:20:44

การเคหะฯแจกของขวัญปีใหม่ลดกระหน่ำบ้านเอื้ออาทร

Advertisement

“กคช. -พม.” มอบของขวัญปีใหม่ ลดกระหน่ำบ้านเอื้ออาทร 35 โครงการ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ.2562 พร้อมผุดโครงการบ้านแลกบ้าน แจกฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด แถมฟรีค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์


เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่าจากการที่ ครม.เห็นชอบให้แต่ละกระทรวงจัดทำโครงการของขวัญปีใหม่มอบแก่ประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ให้หน่วยงานภายใต้สังกัดคัดเลือกกิจกรรมพิเศษเข้าร่วมโครงการ “พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562 (Fill with Happiness)” ด้วยการส่ง 4 ความสุขถึงประชาชน ได้แก่ สุขถ้วนหน้า สุขอาศัย สุขร่วมใจ และสุขยั่งยืน โดยการเคหะแห่งชาติได้ร่วมมอบความสุขให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยใน “สุขอาศัย” ด้วยโปรโมชั่น “Easy Home ซื้อง่าย จ่ายสบาย”ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 2562 ประกอบด้วย ลดราคาขายโครงการบ้านเอื้ออาทร จำนวน 35 โครงการ ราคาขายอยู่ระหว่าง 250,000 - 420,000 บาท โดยมีโครงการที่น่าสนใจ เช่น บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 1 และ 2 บ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (บางกระเจ้า) บ้านเอื้ออาทรนครปฐม (ศาลายา 3) บ้านเอื้ออาทรสระบุรี (หนองไข่น้ำ) บ้านเอื้ออาทรฉะเชิงเทรา (ลาดขวาง) บ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา 1 - 3) และบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) เป็นต้น


ดร.ธัชพล กล่าวต่อว่า โครงการบ้านแลกบ้าน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกค้าที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติและมีความประสงค์ที่จะย้ายถิ่นฐานหรือย้าย แหล่งงาน รวมถึงลูกค้าที่มีครอบครัวขยายและต้องการที่อยู่อาศัยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยการเคหะแห่งชาติจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้แจกฟรีค่าเหล็กดัดมุ้งลวด สำหรับลูกค้าที่ซื้ออาคารชุดโครงการบ้านเอื้ออาทรทุกโครงการ และโครงการเคหะชุมชน 4 โครงการ ได้แก่ เคหะชุมชนร่มเกล้า ระยะ 3 ส่วน 3 เคหะชุมชนออเงิน ระยะ 1-2 และเคหะชุมชนนครปฐม ระยะ 3 และแถมฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติในทุกโครงการ


ดร.ธัชพล กล่าวด้วยว่า นอกเหนือจากของขวัญที่ กคช.เข้าร่วมกับ พม.แล้ว กคช.ยังได้เตรียมของขวัญให้กับลูกค้าหรือผู้อยู่อาศัยในชุมชน ประกอบด้วย โครงการผ่อนดีไม่มีหนี้ค้าง มอบให้กับลูกค้าที่เช่าซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรและมีประวัติการผ่อนชำระดีเป็นปกติตรงตามที่กำหนดทุกเดือนย้อนหลัง 2 ปี ตั้งแต่เดือนม.ค. 2560 ถึงเดือนธ.ค. 2561 รวมทั้งไม่เคยมีประวัติการประนอมหนี้หรือดำเนินคดีใดๆกับการเคหะแห่งชาติย้อนหลัง 2 ปี ให้รับของขวัญโดยเป็นส่วนลดค่าเช่าซื้องวดเดือนม.ค.2562 จำนวน 1,000 บาท นอกจากนี้ กคช.ยังได้จัดเตรียมกระปุกออมสินไว้สำหรับการออมผ่อนชำระค่าบ้าน รวมทั้งน้ำยาสารพัดประโยชน์ที่ชาวชุมชนได้รวมกลุ่มกันจัดทำขึ้น ได้แก่ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า และน้ำยาล้างรถ ไว้แจกฟรีให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติจำนวน 6,000 ชุดอีกด้วย