“หญิงหน่อย”ชี้ รธน.ต้องไม่เป็นเครื่องมือแสวงหาอำนาจ

2018-12-10 13:00:34

“หญิงหน่อย”ชี้ รธน.ต้องไม่เป็นเครื่องมือแสวงหาอำนาจ

Advertisement

“คุณหญิงสุดารัตน์” ระบุ รธน. ต้องเป็นเครื่องมือในการทำให้ระบอบประชาธิปไตยเบ่งบาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ไม่เป็นเครื่องมือแสวงหาอำนาจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ sudarat keyuraphan” ระบุว่า 10 ธ.ค.2475 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ให้กับปวงชนชาวไทย เป็นฉบับแรก ต่อมาเราจึงถือเอาวันที่ 10 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ โดยตลอด 86 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว 20 ฉบับ เมื่อคิดโดยเฉลี่ยแล้ว ฉบับหนึ่งมีอายุเพียง 4ปีเศษเท่านั้น ถือได้ว่า เรามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บ่อยครั้งที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เป็นเช่นนั้นก็คือ ตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมา ประเทศไทยเรามีการกระทำรัฐประหารบ่อยถึง 13 ครั้ง นับว่าบ่อยครั้งที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเช่นกัน

คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุด้วยว่า จวบจนปัจจุบัน วงจรประชาธิปไตยไทย ก็ยังคงอยู่ในวังวนเดิม แทบจะไม่พัฒนาไปไหน กล่าวคือเราได้รัฐบาลจากการเลือกตั้ง-มีการกระทำรัฐประหาร-ฉีกรัฐธรรมนูญ-ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว-ได้รัฐบาลเผด็จการฯ-ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นมาใหม่-จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่-จัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แล้วก็วนกลับไปที่การกระทำรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญอีกครั้ง เป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก วนเวียนไปไม่จบสิ้น

“ดิฉันขอเรียนว่า รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้น ถือเป็นกติกาพื้นฐาน ในการอยู่ร่วมกันของคนในชาติ รัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของภาคประชาชน สามารถที่จะอำนวยประโยชน์สูงสุด ให้กับพี่น้อง ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมและเหมาะสม รัฐธรรมนูญต้องเป็นเครื่องมือในการทำให้ระบอบประชาธิปไตยตั้งมั่น เบ่งบาน ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการปกครองประเทศให้มากที่สุด ไม่เป็นเครื่องมือแสวงหาอำนาจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง” คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุ