“นพดล” ยก 6 เหตุผลค้านตัดโลโก้พรรคบัตรเลือกตั้ง

2018-12-10 10:25:05

“นพดล” ยก 6 เหตุผลค้านตัดโลโก้พรรคบัตรเลือกตั้ง

Advertisement

“นพดล” ชี้ถ้ามีการตัดโลโก้ ชื่อพรรคออกจากบัตรเลือกตั้ง ถือเป็นความพ่ายแพ้ของสามัญสำนึก ยก 6 เหตุผลที่ไม่ควรทำ หวัง กกต. ฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแล้วตรึกตรองให้ดี

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายนพดล ปัทมะ อดีต รมว.ต่างประเทศ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถ้ามีการตัดโลโก้และชื่อพรรคออกจากบัตรเลือกตั้ง จะถือเป็นความพ่ายแพ้ของสามัญสำนึก และจะส่งผลถึงการเลือกตั้งที่เป็นธรรม เนื่องจาก 1.การเลือกตั้งในอดีต บัตรเลือกตั้งมีโลโก้และชื่อพรรค ประชาชนได้ดูข้อมูลผู้สมัครและพรรคก่อนกาบัตร จะตัดออกเพื่ออะไร ขนาดซื้อนำ้ปลายังต้องดูโลโก้ที่ขวด 2. ในอดีต ผู้สมัครพรรคเดียวกันจะได้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศและในบัตรมีทั้งชื่อและโลโก้พรรค ผู้ใช้สิทธิ์จึงจำเบอร์พรรคได้สะดวก แต่การเลือกตั้งครั้งหน้านี้ ผู้สมัครจากพรรคเดียวกันในแต่ละเขตจะได้เบอร์แตกต่างกันไป จึงอาจมีความสับสน ยิ่งถ้าไปตัดโลโก้และชื่อพรรคออกด้วย ยิ่งมีปัญหาเพิ่มขึ้น 3.การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนกาบัตรใบเดียว ทุกคะแนนนำมาคิดเพื่อเลือกทั้ง 1) ส.ส. เขต 2)ส.ส. บัญชีรายชื่อ ดังนั้นจึงต้องมีชื่อพรรคและโลโก้พรรคด้วยเพื่อให้ประชาชนเลือกพรรค

4.บัตรเลือกตั้งที่ดี ต้องทำให้ประชาชนมีความสะดวก และเลือกคนหรือพรรคตรงกับใจตนเอง การตัดชื่อพรรคและโลโก้จะทำให้เกิดความยุ่งยาก สับสนโดยไม่จำเป็น และจะทำให้เกิดบัตรเสียเลือกผิดเลือกถูกเป็นจำนวนมาก 5.การมีชื่อและโลโก้ของพรรค จะทำให้ทุกพรรคมีความเท่าเทียม ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน ผู้เลือกตั้งกาบัตรได้ชัดเจนตามพรรคที่ชอบและ คนที่ใช่ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ 6.เหตุผลที่ว่าที่ต้องตัดโลโก้ออกเนื่องจากมีปัญหาในการขนส่งบัตรนั้น ขาดนำ้หนัก การทำให้การเลือกตั้งเป็นธรรม สะดวก มีความสำคัญกว่าความสะดวกในการพิมพ์และขนส่งบัตร อย่าเอาเรื่องธุระการมาก่อนหลักการ เรื่องนี้วิญญูชนคิดได้ หวังว่า กกต จะฟังความเห็นจากทุกฝ่ายแล้วไปตรึกตรองให้ดี ประเด็นที่ถกเถียงสะท้อนระดับการพัฒนาการเมืองของไทยได้ดี อุปมาเหมือนโลกเขาถกเถียงกันเรื่องส่งจรวดไปสำรวจดาวอังคารกันแล้ว แต่ใครทำให้เรายังคงเถียงกันเรื่องสีของบั้งไฟ ทำอะไรคิดถึงประชาชนบ้าง