“ภูมิธรรม”ขอ ปชช.ใช้สิทธิ์เลือกตั้งฉุดไทยพ้นหลุมดำ

2018-12-10 08:50:53

“ภูมิธรรม”ขอ ปชช.ใช้สิทธิ์เลือกตั้งฉุดไทยพ้นหลุมดำ

Advertisement

“ภูมิธรรม”ระบุ รธน.ฉบับปัจจุบันถูกสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจควบคุมทิศทางของประเทศอย่างขาดเหตุผล ไม่อยู่บนโลกความเป็นจริง ย้อนยุคกลับไปสู่รัฐราชการ เรียกร้องคนไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งนำพาประเทศหลุดพ้นจากหลุมดำเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า รำลึก 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ 86 ปีกับรัฐธรรมนูญไทย สังคมจะก้าวไปทางไหน การเลือกตั้งคือคำตอบ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด เป็นกติกาในการที่จะดูแลให้สังคมมีความสงบและจัดสรรประโยชน์ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างเท่าเทียมและเหมาะสมในปี 2540 ได้เกิดรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีที่มาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมไทย และได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึ่ง รัฐธรรมนูญ 2540 เป็นผลพวงมาจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน ๆ ที่สร้างความอ่อนแอให้กับสถาบันพรรคการเมือง ทำให้การบริหารประเทศขาดความต่อเนื่อง มีการต่อรองผลประโยชน์ส่วนตนต่างๆมากมาย ทำให้สังคมไทยส่วนใหญ่ในห้วงเวลานั้น เห็นพ้องต้องกันว่ร ประเทศมีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องปฏิรูปการเมืองเสียใหม่
รัฐธรรมนูญ ปี 2540 จึงถือกำเนิดขึ้นในบรรยากาศที่สังคมไทยมีความตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตย และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจในสังคมไทย และเกิดความต้องการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน สร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง อันนำไปสู่การบริหารประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพยิ่ง แต่น่าเสียดายที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 ใช้ได้ไม่ถึง 10 ปี การเมืองในรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย ได้ถูกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง สร้างวาทกรรมให้กลายเป็นภาพเผด็จการรัฐภา อันนำไปสู่การปูทาง ให้เกิดการรัฐประหารในปี 2549 ฉีกรัฐธรรมนูญจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทิ้งไป

รัฐธรรมนูญในวันนี้ ที่กำลังจะทำหน้าที่สำคัญในการกำหนดอนาคตของสังคมไทยถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจในการกำหนดและควบคุมทิศทางของประเทศอย่างขาดเหตุผล และไม่อยู่บนโลกความเป็นจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้โครงสร้างอำนาจกลับไปสู่ความเป็นรัฐราชการ ย้อนยุคกลับไปสู่ สภาวะแบบดั้งเดิม โดยใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเครื่องมือสำคัญในการพันธนาการประเทศให้เคลื่อนตัวยากลำบาก อันจะมีผลทำให้ รัฐบาลหลังการเลือกตั้งไม่อาจจะมีศักยภาพเพียงพอ ในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากโลกที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆอย่างรุนแรงและรวดเร็วการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ จึงมีความสำคัญยิ่ง ต่อทิศทางการก้าวไปข้างหน้า ของประเทศไทย ว่าจะเดินตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ที่กำหนดขึ้นโดยคณะบุคคลที่เป็นผลพวงมาจากการรัฐประหาร หรือ จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขทิศทางใหม่ เพื่อนำพาประเทศชาติ หลุดจากหลุมดำ ไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

การเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้น จึงมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง เป็นการเลือกตั้งที่จะรักษา สภาวะดั้งเดิมที่กลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบันตั้งใจที่รักษาสถานะของกลุ่มตน ให้มีความแข็งแรงและมั่นคงยิ่งๆขึ้น หรือจะเป็นการเลือกตั้งที่มีความหมายทางยุทธศาสตร์เพื่อ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้ประเทศหลุดพ้นจาก สภาพ ล้าหลัง ถดถอย ยากจนและสิ้นหวัง เช่นที่คนไทยทุกคน กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

คนไทยทุกคน คือผู้มีอำนาจในการตัดสิน และกำหนดอนาคตของประเทศร่วมกันน24 ก.พ.คือวันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ความก้าวหน้า มีความหวัง และพ้นจากความยากลำบากของชีวิตด้วยมือของ พี่น้องประชาชนเอง ใช้สิทธิและจิตวิญญาณในระบอบประชาธิปไตย ร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศให้มีความหวัง มีโอกาส มีอนาคต เพื่อคนไทยทุกคน