วธ.ชวนน้อมรำลึก ร.9 “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน”

2018-12-08 21:35:36

วธ.ชวนน้อมรำลึก ร.9 “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน”

Advertisement

วธ.เชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” สืบสานศาสตร์และศิลป์พระราชา 9 ด้าน ชมจิตรกรรมจากฝีพระหัตถ์จริง ซาบซึ้งกับบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยศิลปินแห่งชาติ พร้อมศิลปินมืออาชีพ ชมการสาธิต-แสดงทางวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์ถุงผ้า "บอกรักพ่อ”


เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่ากิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.2561 เพื่อให้ประชาชนได้ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน ด้วยการบูรณาการดำเนินงานร่วมกับ สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าสยามพารากอน และเครือข่ายวัฒนธรรมต่างๆ  เพื่อน้อมนำพระอัจฉริยภาพขององค์ “อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” ในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายแขนง ทั้งทางด้านดนตรี จิตรกรรม ถ่ายภาพ วรรณกรรม และหัตถกรรม อันเป็นมรดกของแผ่นดินมาเผยแพร่ให้ประชาชนนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน


ในพิธีเปิดงานเริ่มด้วยการแสดงชุด  ศิลป์  กวี  คีตา  รำลึกอัครศิลปิน โดยศิลปินแห่งชาติ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ มาขับขานกวีนิพนธ์รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ การเดี่ยวขลุ่ยบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยนายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ  ต่อด้วยการบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงวีทรีโอ (Vie Trio) จากนั้น รมว.วัฒนธรรม กล่าวเปิดงาน


ภายในงานยังมีนิทรรศการ “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” ให้ประชาชนได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพงานศิลป์ใน 9 ด้าน เช่น 1.สถาปัตยกรรม 2.ศิลปะงานออกแบบฝีพระหัตถ์ 3.หัตถศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ 4.ประติมากรรม 5.จิตรกรรม (ผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์องค์จริง) 6.การถ่ายภาพ 7.วรรณศิลป์ 8.วาทศิลป์ และ 9.ดุริยางคศิลป์ ให้ประชาชนได้เรียนรู้ผลงานอันทรงคุณค่าเป็นแนวทางให้นักเรียน เยาวชน ได้ศึกษาความหมาย ความงดงามที่พระองค์สื่อสารถึงพสกนิกรในรูปแบบงานศิลปะที่หลากหลาย  


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการสาธิตทางวัฒนธรรม และการแสดงทางวัฒนธรรม ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร นำมรดกภูมิปัญญาของดีของกรุงเทพมหานคร มาให้ประชาชนผู้ร่วมงานได้ชมและเรียนรู้ การแสดงทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงร่วมสมัยโขนไทยสู่สากล การแสดงโขนเด็ก การแสดงหุ่นสายเสมา เรื่อง พระมหาชนก การแสดงหุ่นกระบอก การแสดงนาฏศิลป์ยุวชนไทย เทิดไท้อัครศิลปิน การแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงเรือ โดยสมาคมเพลงพื้นบ้าน การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจนิรันดร์ โดยดร.ภาธร ศรีกรานนท์ พร้อมคณะวงดนตรีสากล  ในส่วนการสาธิตทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย การทำหัวโขน การปักชุดโขนละคร ปูนปั้นพระมหาชนก การสาธิตหุ่นสายจอมทอง หุ่นสายและหุ่นกระบอก หุ่นสายเสมา ตุ๊กตารำไทย 
การเขียนลายเส้นสมุดข่อย การสาธิตลายรดน้ำ เครื่องประดับลงยาสี การเพ้นท์ผ้า และร่วมกิจกรรมทำถุงผ้า "บอกรักพ่อ" เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป เข้าชมพระอัจฉริยภาพอัครศิลปิน ได้ระหว่างวันที่ 8–12 ธ.ค. เวลา 11.00-18.30 น. ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน