“บิ๊กตู่”ปลุกสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต

2018-12-07 21:05:31

“บิ๊กตู่”ปลุกสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต

Advertisement

“บิ๊กตู่” รณรงค์"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" หวังช่วยส่งต่อพลัง ปลุกกระแสสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต


เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า วันที่ 9 ธ.ค. ของทุกปีถือเป็น "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" เป็นวันที่ไทยได้ร่วมลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การต่อต้านการทุจริต เมื่อปี 2546 และ สะท้อนว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาในหลายประเทศ ทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมา ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของ 120 ประเทศ จาก 180 ของประเทศทั่วโลก ยังอยู่ต่ำกว่า 50 คะแนน ทำให้ประเทศสมาชิกคงต้องร่วมมือกัน และดำเนินการตามอนุสัญญาให้เข้มข้น เข้มแข็งยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทย ก็ได้มีการรณรงค์ผ่านการใช้แนวทาง และมาตรการต่าง ๆมาอย่างต่อเนื่องโดยตั้งแต่เริ่มปลูกฝังให้เยาวชน รู้ถึงผลเสียและ ไม่ยอมรับการทุจริตเพราะจะเป็นการเพิ่มปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียม และสร้างความแตกแยกทางสังคม รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามทุจริตและ มีจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชั่น นายกฯ กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2561 นี้ รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ขึ้นในวันที่ 7 ธ.ค.ซึ่งก็คือ วันนี้ อย่างพร้อมเพรียง ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยก่อนหน้านี้ ได้จัดกิจกรรม"เดิน – วิ่งเพื่อรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ราษฎร์ - รัฐร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน" ครั้งที่ 1ภายใต้แนวคิด "GOOD GUY RUN 2018" โดยนำหลักส่งเสริมสุขภาพ มาร่วมบูรณาการ กับการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ส่งเสริมความดีร่วมต้านการทุจริตและ พลังความดีด้วยการซื่อสัตย์ต่อตนเอง เพราะทุกคนต้องเคารพกฎกติกา กฎหมายต่างๆ ทั้งปวง เพื่อให้คนทั้งประเทศ ได้เห็นว่าเราสามารถเริ่มต้นแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันได้ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง ซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มากกว่า 2,300 คน


นายกฯ กล่าวด้วยว่า อีกกิจกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ก็คือ การประกาศเจตนารมณ์ ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่รัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ในทุกภูมิภาค ได้จัดขึ้น เพื่อแสดงแนวคิด"Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"ซึ่งตนได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตกับพี่น้อง ณ อิมแพค เมืองทองธานี ด้วย โดยหวังว่าการรณรงค์นี้ จะช่วยส่งต่อพลังและ ปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ของไทยเรา