ภัยแล้งพ่นพิษ! ชาวอ่างทองไร้น้ำทำนา

2018-12-06 11:45:44

ภัยแล้งพ่นพิษ! ชาวอ่างทองไร้น้ำทำนา

Advertisement

ภัยแล้งพ่นพิษ ชาวนาอ่างทองไร้น้ำทำนา เป็นเหตุให้ต้นข้าวยืนต้นตายจำนวนมาก ขณะที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือ

เกษตรกรทำนาใน ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ จ.อ่างทอง ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้นาข้าวที่ปลูกไว้กว่า 2,000 ไร่กำลังขาดน้ำยืนต้นตายเพราะคลองชลประทาน 3 ขวา 1 ขวา ไม่มีน้ำในการสูบเข้าที่นาทำให้ต้นข้าวเริ่มขาดน้ำ จึงรวมตัวกันเรียกร้อง ร้อยตำรวจตรีสายสุนี ยมานันท์ นายอำเภอสามโก้ ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือก่อนที่ต้นข้าวหลายพันไร่จะประสบปัญหายืนต้นตาย โดยขอให้ทางนายอำเภอประสานชลประทานขุดลอกคลองชลประทาน 3 ขวา 1 ขวา ที่เป็นคลองส่งน้ำสายสำคัญเพื่อที่จะสามารถส่งน้ำให้ชาวนาได้อย่างเต็มที่

ร้อยตำรวจตรีสายสุนี ยมานันท์ กล่าวว่า ต.มงคลธรรมนิมิต อ.สามโก้ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งที่เริ่มส่งผลกระทบอย่างหนัก ซึ่งทางฝ่ายปกครองร่วมกับทางชลประทานโครงการส่งน้ำชันสูตร จะมีการเพิ่มอัตราการส่งน้ำมากขึ้น และจะขุดลอกคลองชลประทาน 3 ขวา 1 ขวา ที่มีผักตบชวาและวัชพืชที่ขวางทางน้ำทำให้ไหลไม่สะดวกและส่งผลกระทบต่อชาวนาในพื้นที่ คาดว่าไม่เกิน 10 วันจากนี้น้ำจะถึงท้ายคลองชลประทาน 3 ขวา 1 ขวา และจะสามารถส่งน้ำให้กับชาวนาได้อย่างทั่วถึง
ด้านนายอัฎฐวิชย์ นาควัชระ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชันสูตร กล่าวว่า ตอนนี้เร่งช่วยเกษตรกรทำนา โดยมีโครงการ 1 หัวหน้าฝ่าย 1 คลองสะอาด เป็นโครงการที่ต่อยอดจากกรมชลประทาน ที่ให้นโยบายในการบำรุงรักษาและกำจัดวัชพืชที่มีอยู่จำนวนมาก แต่อัตรากำลังเราไม่เพียงพอ ประกอบกับงบประมาณที่ได้มามีอย่างจำกัด จึงมีแนวคิดว่าจะประสานการทำงานร่วมกันระหว่างชลประทานกับหน่วยงานท้องถิ่น และตัวเกษตรกรเอง เพื่อดูแลความสะอาดในคลองเพื่อให้น้ำได้ไหลสะดวกเอื้อประโยชน์ให้เกษตรกร

สำหรับคลองชลประทาน 3 ขวา 1 ขวา ไหลผ่าน 3 อำเภอ ตั้งแต่ อ.แสวงหา ผ่าน อ.โพธิ์ทอง และสิ้นสุดที่ อ.สามโก้ ระยะทาง 18.100 กม. เกษตรกรได้ใช้น้ำในทางเกษตร กว่า 10,000 ไร่