ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ระลึกถึงในหลวง ร.9

2018-12-05 14:45:27

ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ระลึกถึงในหลวง ร.9

Advertisement

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม


วันที่ 5 ธ.ค.  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในอินสตาแกรมส่วนพระองค์ พร้อมกับข้อความว่า "วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาติ กราบพระบาทเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 5ธันวาคม2561 #วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #วันดินโลก "

Instagram : nichax