รฟท.จัดตู้รถไฟฟรี ร่วมปั่น “Bike อุ่นไอรัก”

2018-12-03 13:05:11

รฟท.จัดตู้รถไฟฟรี ร่วมปั่น “Bike อุ่นไอรัก”

Advertisement

การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดไบค์โบกี้ พ่วงกับขบวนรถปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่นำรถจักรยานมาร่วมกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” โดยประชาชนสามารถนำจักรยานขึ้นรถไฟ

1.สายเหนือ รับ-ส่งทุกสถานีระหว่าง กรุงเทพฯ - อยุธยา เที่ยวเข้ากรุงเทพฯ พ่วงรวมกับขบวน 342 เดินจากชุมทางเเก่งคอย - กรุงเทพฯ อยุธยา ออก 6.24 น. กรุงเทพฯ ถึง 8.40 น. 

เที่ยวกลับอยุธยาพ่วงรวมกับขบวน 341 เดินจากกรุงเทพฯ - ชุมทางเเก่งคอย กรุงเทพฯ ออก 17.00 น. อยุธยาถึง 18.57 น. 
2. สายตะวันออก รับ-ส่งทุกสถานีระหว่าง กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทรา เที่ยวเข้ากรุงเทพพ่วงรวมขบวน 372 เดินจากปราจีนบุรี - กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา ออก 6.19 น.กรุงเทพถึง 8.15 น. 

เที่ยวกลับฉะเชิงเทราพ่วงรวมกับขบวน 371 เดินจากกรุงเทพฯ-ปราจีนบุรี กรุงเทพฯออก 17.40 น. ฉะเชิงเทราถึง 19.20 น.3.สายใต้ เดินขบวนเข้าสถานีธนบุรี รับส่งทุกสถานีระหว่าง ธนบุรี - นครปฐม เที่ยวเข้าธนบุรีพ่วงรวมขบวน 260 เดินจากน้ำตก (จังหวัดกาญจนบุรี) - ธนบุรี นครปฐมออก 9.21 น. ธนบุรีถึง 10.25 น. 

เที่ยวกลับนครปฐมพ่วงรวมกับขบวน 351 เดินจากธนบุรี - ราชบุรี ธนบุรีออก 18.25 น. นครปฐม ถึง 19.27 น. 

สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม สามารถนำบัตรประชาชนมาเเสดงต่อนายสถานี เพื่อรับตั๋วโดยสารฟรี (เฉพาะขบวนรถที่กำหนด)