วันนี้มีอะไร: 4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

2018-12-04 00:00:40

วันนี้มีอะไร: 4 ธันวาคม  วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันสิ่งแวดล้อมไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธ.ค. 2532 ณ ศาลาดุสิดาลัยพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อม ต่อมาคณะรัฐมนตรีในเวลานั้นจึงได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2534 มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 4 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ตามที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเสนอ


21 ปีก่อน
พ.ศ. 2540
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

Advertisement

227 ปีก่อน
พ.ศ. 2334
The Observer หนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่ออกเฉพาะวันอาทิตย์ วางจำหน่ายเป็นครั้งแรก

Advertisement

ภาพ AFP

100 ปีก่อน
พ.ศ. 2461
ประธานาธิบดี วูดโรว์ วิลสัน เดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาทางเรือไปยังเมืองแวร์ซายด์ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อร่วมประชุมสันติภาพสำหรับสงครามโลกครั้งที่ 1 และเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่เดินทางไปยุโรปอย่างเป็นทางการ

Advertisement
ภาพ Facebook: ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก

96 ปีก่อน
พ.ศ. 2465
วันเกิด ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทย ผู้ริเริ่มในการอบรมการปลูกและเพาะเลี้ยงกล้วยไม้แก่บุคคลทั่วไป

ภาพ @mario_mm38

Advertisement
30 ปีก่อน
พ.ศ. 2531
มาริโอ้ เมาเร่อ เกิดที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ มาริโอ้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 16 ปี มีผลงานการแสดงและถ่ายแบบมากมาย รวมถึงภาพยนตร์เรื่อง พี่มาก..พระโขนง ซึ่งรับบทเป็น "พี่มาก" ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จทั้งรายได้กลายเป็นภาพยนตร์ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของประเทศไทย18 ปีก่อน
พ.ศ. 2543
สหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 18 ธ.ค.ของทุกปีเป็นวันสากลว่าด้วยการอพยพย้ายถิ่น

Advertisement