"สุดารัตน์" แนะ ศธ.กระจายอำนาจให้ รร.

2018-12-01 22:45:26

"สุดารัตน์" แนะ ศธ.กระจายอำนาจให้ รร.

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์" ดู รร.ต้นแบบที่จ.ลำปาง ระบุ ศธ.ต้องกระจายอำนาจ ให้ รร.กำหนดหลักสูตรของตัวเอง ดึงชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองของโลก คว้าโอกาสจากทรัพย์สินของโลกยุคใหม่เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.ที่ รร.บ้านสามขา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย เดินทางมาเยี่ยมชมและพบปะนักเรียน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง รร.ต้นแบบ ที่ได้นำทรัพย์สินของชุมชนอย่างเห็ดชนิดต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ มาต่อยอดและพัฒนา ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดย รร.ได้ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ และเปิดเป็นหลักสูตรพิเศษ เข้าไว้ในการศึกษาหลังเข้าเยี่ยมชม รร.คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดเผยว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว ถ้าเด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวได้ทัน จะกลายเป็นโอกาสที่สำคัญ ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ จะต้องพัฒนาคนให้เป็นวาระแห่งชาติ กระทรวงศึกษาต้องกระจายอำนาจ กระจายโอกาสลงมาสู่พื้นที่ โดยเฉพาะการเรียนการสอนจะต้องสอดคล้องกับ การทำมาหากินและความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ เช่นการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหรือเห็ด ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน ดังนั้นการกระจายโอกาสและให้อำนาจกับ รร.สามารถกำหนดหลักสูตรของตนเองได้ ก็จะตอบสนอง ความต้องการของคนในพื้นที่ และสร้างรายได้ จากการต่อยอดผลิตภัณฑ์

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวอีกว่า กระทรวงศึกษาจะต้องให้ รร.ออกแบบหลักสูตรของตนเอง สร้างให้เด็กเป็นพลเมืองของโลกยุคใหม่ อาศัยเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำมาหากิน โดยเฉพาะการค้าขายผ่านโลกออนไลน์ รร.จะต้องให้ทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดอาชีพได้ ทั้งหมดเป็นเหตุผลที่ รร.แต่ละพื้นที่จะต้องมีหลักสูตรที่แตกต่างกัน เช่นหลักสูตรที่จ.ลำปางและหลักสูตรที่จ.ภูเก็ตไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน ที่จ.ภูเก็ตอาจจะเน้นเรื่องการบริการภาคท่องเที่ยวเป็นหลัก ภาคการเกษตรเป็นรอง ขณะที่จ.ลำปางอาจจะเน้นเรื่องเซรามิค เป็นหลัก และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร เพื่อต่อยอดทรัพย์สินที่มีอยู่ในชุมชน มาเป็นอาชีพและเป็นรายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการพัฒนาคนจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพรรคเพื่อไทย และจะต้องขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ จะต้องสอนเด็กไทยให้เป็นพลเมืองของโลกหรือ Global citizen เพื่อไปคว้าโอกาส จากทรัพย์สินของโลกยุคใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ