"ชวลิต" ติดใจแบ่งเขตสุโขทัยพิสดาร

2018-12-01 15:25:51

"ชวลิต" ติดใจแบ่งเขตสุโขทัยพิสดาร

Advertisement

"ชวลิต" ติดใจแบ่งเขตเลือกตั้งบิดเบี้ยวพิสดาร จ.สุโขทัยอาจดีไซน์เพื่อพวกเราเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ อดีต ส.ส.นครพนม และสมาชิกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงการวิจารณ์การแบ่งเขตเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) บางอำเภอที่ถูกแบ่งออกไปถึง 4 เขต เช่น ใน จ.นครราชสีมา หรือบางเขตเลือกตั้งที่ถูกแบ่งบิดเบี้ยวพิสดารเป็นรูปคอคอดกระ คือ จ.สุโขทัย การแบ่งเขตดังกล่าว น่าจะผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ประการสำคัญที่สุด คือ การแบ่งเขตใหม่ภายหลังมี คำสั่ง คสช. ที่ 16/2561 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมตามรัฐธรรมนูญในการให้ความเห็นต่อการแบ่งเขตตามรูปแบบที่ 4 ที่ คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 16/2561 ขยายเวลาการแบ่งเขตออกไป โดยรับฟังแต่เสียงผู้ร้องซึ่งเป็นเสียงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนเสียงส่วนใหญ่ซึ่งทำตามระเบียบ กกต. และ กฎหมายรัฐธรรมนูญกลับไม่ฟัง

นายชวลิต กล่าวต่อว่า ที่สำคัญไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น กลับไปโมเมกันเองเอาแบบที่ 4 ขึ้นมา ทั้งเป็นแบบบิดเบี้ยวพิสดารที่จะบั่นทอนการพัฒนาในเขตอำเภอที่ถูกแบ่งออกไปถึง 4 เขตเลือกตั้ง แตกย่อยออกไปอย่างไม่มีชิ้นดี นับว่าประชาชนในเขตอำเภอนั้นจะเสียโอกาสในการพัฒนาตามแผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดอย่างมาก นอกจากนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่า การแบ่งเขตเลือกตั้งตามที่กล่าวข้างต้น น่าจะละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเสียเอง ไม่เช่นนั้นจะใช้ ม.44 ออกคำสั่งที่ 16/2561 ทำไม ซึ่งในข้อ 1 วรรคสอง ของคำสั่งดังกล่าว ได้นิรโทษกรรมตัวเอง และ กกต.ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นข้อสังเกตที่ประชาชนวิพากษ์ วิจารณ์กันอย่างมาก
“ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ไม่ติดใจที่นายกรัฐมนตรีกล่าวคำหยาบ คำไม่สุภาพ ออกสู่สาธารณะ เพราะโฆษกรัฐบาลได้ออกมาขอโทษประชาชนแทนท่านแล้ว แต่ที่ติดใจ เป็นคำกล่าวของแกนนำพรรคพลังประชารัฐคนหนึ่งที่ระบุว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกดีไซน์มา ออกแบบมาเพื่อพวกเรา และประการสำคัญ จากการแบ่งเขตที่บิดเบี้ยวพิสดารเป็นคอคอดกระใน จ.สุโขทัย ทั้งที่จำนวนเขตเลือกตั้งเท่าเดิม อาจเกิดวลีเด็ดตามมาอีกได้ว่า อย่างไรก็ตามการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่นี้ ถูกดีไซน์มา ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของพวกเรา และเขตเลือกตั้งที่บิดเบี้ยวพิสดารนี้ อยู่ที่ จ.สุโขทัย”นายชวลิต กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง