“ชิลี”อนุญาตเปลี่ยนเพศ“ตามกฎหมาย”ได้ตั้งแต่อายุ14

2018-12-01 09:05:45

“ชิลี”อนุญาตเปลี่ยนเพศ“ตามกฎหมาย”ได้ตั้งแต่อายุ14

Advertisement

ชิลีออกกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนที่อายุ 14 ปีขึ้นไป สามารถเปลี่ยนชื่อและเพศบนเอกสารราชการได้แล้วประธานาธิบดีเซบาสเตียน ปิเญร่า ผู้นำสายขวากลางของชิลี ระบุว่า หลังจากผ่านการถกเถียงยาวนาน 5 ปีจนกระทั่งกฎหมายใหม่นี้ได้รับการรับรองโดยรัฐสภาเมื่อเดือนก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะยุติการเลือกปฏิบัติที่มีอยู่แล้วในสังคม ประชาชนทุกคนเท่าเทียมในศักดิ์ศรี สิทธิ และสามารถออกแบบชีวิตของพวกเขาเองได้ โดยกฎหมายนี้อนุญาตให้คนข้ามเพศอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเปลี่ยนเพศของพวกเขาที่สำนักงานทะเบียน คนข้ามเพศที่อายุระหว่าง 14-18 ปี จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อน