“หมอริท”ชวนเข้าใจ แก้ปัญหาวัยรุ่นกับยาเสพติด

2018-12-01 08:20:37

“หมอริท”ชวนเข้าใจ แก้ปัญหาวัยรุ่นกับยาเสพติด

Advertisement

"กอบศักดิ์" ชวนดู “ริท เดอะสตาร์”จะพามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นกับยาเสพติด ในรายการเดินหน้าประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รายการ “เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน” โดยในวันที่ 1 ธ.ค. พ.ย.นี้ หลังเคารพธงชาติ เวลา 18.05น. พบกับ “ริท เดอะสตาร์” เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช นักร้องชื่อดัง จะพามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นกับยาเสพติด ตามมาลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจทวงคืนเยาวชนคนดีออกจากปัญหายาเสพติด ด้วยพลังบวก จะเป็นอย่างไรนั้น ร่วมหาคำตอบได้ในรายการ “เดินหน้าประเทศไทย สร้างไทยไปด้วยกัน”


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลของศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ยาเสพติด ระบุว่า ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติดมาช้านาน โดยสภาพปัญหาได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการณ์ของโลกในยุคปัจจุบัน เด็กและเยาวชนเริ่มใช้ยาเสพติดมีอายุน้อยลง จากข้อมูลศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามกรมสุขภาพจิต พบว่า ผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2556-2558 จำนวน 156,884 คน 98,421 คน และ 55,683 คน ตามลำดับ ผู้เข้ารับบำบัดรักษาเป็นเยาวชนอายุระหว่าง 15-24 ปี มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 50 ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อยาเสพติด และปัจจัยยั่วยุต่างๆ รวมทั้งการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการกลับไปใช้ซ้ำ ซึ่งเมื่อจำแนกชนิดยาเสพติดที่มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษามากที่สุด คือ ยาบ้า ร้อยละ 75.20 รองลงมา คือ กัญชา ร้อยละ 6.83 และกระท่อม ร้อยละ 4.17 ด้านพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดที่น่าเป็นกังวล คือ การใช้ยาเสพติดมากกว่า 1 ชนิดร่วมกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การบำบัดรักษามีความยุ่งยาก ซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบว่าเด็กและเยาวชนมีการนำสารต่างๆ ที่หาได้ง่ายมาผสมกันเพื่อให้ออกฤทธิ์เหมือนสารเสพติด ซึ่งเด็กและเยาวชนมีการทดลองดื่มสารเหล่านี้เนื่องจากมองว่าเกิดจากส่วนผสมของสารที่ไม่เป็นอันตราย โดยที่ไม่ได้คำนึงว่ามีฤทธิ์เสพติด