คน 84% เมินตอบคำถามนายกฯ

2017-06-17 12:20:22

คน 84% เมินตอบคำถามนายกฯ

Advertisement"สวนดุสิตโพล"เผยประชาชนกว่า 84% ไม่ไปตอบคำถาม 4 ข้อของนายกฯ เหตุไม่ว่าง  ต้องทำงาน ติดภารกิจ ไม่สะดวกเดินทาง เชื่อเลือกตั้งใหม่ไม่ได้รัฐบาลธรรมาภิบาล


เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจ "ประชาชนคิดอย่างไรกับคำถาม 4 ข้อของ "พล.ประยุทธ์" โดยถามว่า ประชาชนจะเดินทางไปตอบคำถามนายกรัฐมนตรี ที่ว่าการเขตหรือที่อำเภอหรือที่จังหวัด หรือไม่ พบว่า  "ไม่ไป"   84.08% เพราะ ไม่ว่าง ต้องทำงาน ติดภารกิจ ไม่สะดวกในการเดินทาง,"ไป" 15.92% เพราะ ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
จงตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 1. ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ อันดับ 1   ไม่ได้    54.73% อันดับ 2    ได้   45.27%
2.หากไม่ได้จะทำอย่างไร?  อันดับ 1  ให้เป็นไปตามกลไกทางการเมือง    64.68% อันดับ 2 ให้ยึดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 62.69% อันดับ 3  อดทนและทำใจยอมรับเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกเข้ามา 37.20%
3.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึง เรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์ และการปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่? อันดับ 1  ถูกต้อง  55.97% อันดับ 2  ไม่ถูกต้อง    44.03%


4.ประชาชนคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีอะไร? อันดับ 1  ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก    74.10%อันดับ 2  ไม่ควรมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก แต่หากเข้ามาได้อีกควรใช้กฎหมาย หรือกระบวนการยุติธรรมดำเนินการ  41.53% และอันดับ 3  ควรให้โอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีก อาจมีการปรับปรุงตัว หรือพิจารณาจากผลงาน    27.34%

แท็กที่เกี่ยวข้อง