ยกเลิก-เปลี่ยนแปลง “148เที่ยวบิน” งานยี่เป็งเชียงใหม่

2018-11-13 17:50:21

ยกเลิก-เปลี่ยนแปลง “148เที่ยวบิน”  งานยี่เป็งเชียงใหม่

Advertisement

ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยยกเลิกเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินแล้วรวม 148 เที่ยวบิน ช่วงงานยี่เป็ง ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย ให้สอดคล้องกับการปล่อยโคมลอย

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รอง ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บอกว่า ได้ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบินในช่วงเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.61 โดยมีเที่ยวบินที่ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน รวมทั้งสิ้น 148 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 22 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมด ในช่วงเวลาดังกล่าว 

โดยเที่ยวบินที่ยกเลิก มีจำนวน 60 เที่ยวบิน คำนวณจากที่นั่งเป็นผู้โดยสารประมาณ 10,000 คน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 44 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 16 เที่ยวบิน และเที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินจากปกติมาลงก่อนเวลา 18.00 น.จำนวนทั้งสิ้น 88 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 69 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 19 เที่ยวบิน 
โดยเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชน เนื่องจากสายการบินได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว

สำหรับการรณรงค์เรื่องการปล่อยโคมลอยให้ปลอดภัย นั้น รอง ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ย้ำว่า ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานราชการและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงวัด สถานศึกษาและชุมชน ที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ แล้ว โดย ห้ามปล่อยโคมลอย ยกเว้นแต่เป็นการปล่อยตามประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และวันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 22 และ 23 พ.ย.61