ครม.ปลดล็อก “กัญชา-กระท่อม”รักษาโรค

2018-11-13 18:00:56

ครม.ปลดล็อก “กัญชา-กระท่อม”รักษาโรค

Advertisement

ครม.เห็นชอบเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ นำกัญชา กระท่อม มาใช้รักษาโรค ให้ ป.ป.ส.กำหนดพื้นที่ปลูก หลังพ้น 5 ปี ต้องทบทวนว่าควรปรับปรุง อนุญาต ปรับลด เพิ่มเติมอะไร

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. ถึงการปลดล็อกกัญชา กระท่อม มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ว่า ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ โดยมีสาระสำคัญคือ 1.ให้สามารถนำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 5 ได้ในกรณีจำเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการโดยได้รับอนุญาต จากผู้อนุญาต 2. เพื่อกรณียกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครอง ไม่เกินจำนวนที่จำเป็น สำหรับการใช้รักษาโรคเฉพาะ หรือสำหรับใช้ในการปฐมพยาบาล หรือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน 3.เพิ่มเติมให้ใช้ยาเสพติดประเภท 5 ได้ หากกระทำเพื่อการรักษาโรค ตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือเพื่อการศึกษาวิจัย 4. กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้เฉพาะสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น ขณะเดียวกัน ยังมีความเพิ่มเติมในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)ให้มีอำนาจให้กำหนดเขตพื้นที่ เพื่อทดลองปลูกพืชที่ให้ผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผลิต และทดสอบยาเสพติดประเภท 5ได้ตามพื้นที่ที่กำหนด โดยให้ รมว.สาธารณสุข อาจจะประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เสพพืชกระท่อมได้ โดยไม่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว

นายพุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สาระสำคัญคือ จะเป็นการปลดล็อกเฉพาะในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องคือแพทย์ คนไข้ เป็นการยกเว้นไม่ให้มีความผิด โดยในที่ประชุมเน้นย้ำว่าเพื่อให้สังคมมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อการรักษา และใช้ในการทางการแพทย์เท่านั้น โดยในเรื่องของพื้นที่ปลูกคณะกรรมการป.ป.ส. จะเห็นชอบร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนด ไม่ใช่ใครจะไปปลูกหลังบ้านตัวเองได้ และกระบวนการผลิตก็ต้องระบุว่า ใครจะสามารถนำไปผลิตได้ และนำมาจากที่ไหน โดยมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่นำไปปลูก และนำไปใช้ได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม เมื่อ ครม.ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นเพิ่มเติมว่ากระบวนการทั้งหมด หลังจาก พ.ร.บ.ฉบับนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้กำหนด และควบคุมไว้อย่างน้อย เป็นระยะเวลา 5 ปี เนื่องจาก ครม.มีข้อห่วงใยว่าช่วงระยะ 5 ปีแรก อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจึงต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และหลังจาก 5 ปี จะกลับมาทบทวนอีกครั้ง ว่าควรปรับปรุง อนุญาต หรือปรับลด เพิ่มเติมอะไรได้บ้าง ขณะที่พืชกระท่อม ได้ปรับจากบัญชียาเสพติดประเภท 5 มาอยู่ที่ประเภท 2 อย่างไรก็ตาม เมื่อ ครม.เห็นชอบแล้ว จะส่งร่างดังกล่าว พร้อมแนบความคิดเห็นกลับไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เพื่อพิจารณาอีกครั้ง