ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนยิ้มออก

2017-06-14 16:40:02

ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอนยิ้มออก

Advertisement

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยหลังจากที่มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 0202.3/09967 ลงวันที่ 14 มิ.ย.ุ60 เรื่องส่งตัวข้าราชการกลับต้นสังกัด ว่า เนื่องจากที่ได้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการที่กระทรวงมหาดไทย เป็นการประจำตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นั้น ขณะนี้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีคำสั่งให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังต้นสังกัด ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ขณะนี้รู้สึกมีความสบายใจขึ้นมาก ที่ทุกเรื่องได้จบลงแล้ว ขณะเดียวกัน หลังจากที่มีคำสั่งของกระทรวงแล้วก็จะต้องไปทำหน้าที่ต่อไปตามคำสั่ง โดยงานแรกที่จะต้องทำคือที่อำเภอแม่สะเรียงมีเรื่องเกี่ยวกับที่ทำกินของราษฎร เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการกับราษฎรเกี่ยวกับที่ทำกิน จะมีการประชุมร่วมกับหลายหน่วยงาน มีทั้งหมด 4 อำเภอ คือ แม่สะเรียง แม่ลาน้อย สบเมย และขุนยวม ซึ่งน่าจะมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 500 คน