เตือน! เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ ระวัง “ไข้หวัด-ปอดบวม” ช่วงฤดูหนาว

2018-11-08 13:15:22

เตือน! เด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ ระวัง “ไข้หวัด-ปอดบวม” ช่วงฤดูหนาว

Advertisement

สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท แนะประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไตวายเรื้อรัง จะเสี่ยงป่วยด้วย โรคไข้หวัดโดยง่าย

จากสถานการณ์ทางระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ในช่วงต้นหนาว ในปี 2561 มีรายงานผู้ป่วยโรคปอดบวม 92 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 เป็นผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เร่งประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังโรคในช่วงต้นหนาว

นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นพ.สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเริ่มหนาวเย็น อาจทำให้ผู้ที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงหรือมีภูมิต้านทานโรคต่ำกว่าคนทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็งและไตวาย เป็นต้น เสี่ยงป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจได้ง่าย ที่พบมากเช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และที่น่าห่วงก็คือโรคปอดบวม ซึ่งเป็นโรคแทรกซ้อนที่มักเกิดตามมาหลังจากเป็นไข้หวัด มักพบมากในช่วงฤดูฝน และช่วงปลายฝนต้นหนาว โดยโรคนี้เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของโรคติดเชื้อทั้งหมด ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
ในการป้องกันโรคปอดบวม ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สวมเสื้อผ้าหลายชั้นให้ร่างกายอบอุ่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ กินผักและผลไม้ให้มากขึ้น เนื่องจากในผักและผลไม้สดจะมีวิตามินซี สร้างภูมิต้านทานโรคได้ พักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีและใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย และใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น ถ้าเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ ควรใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่คนแออัด หมั่นล้างมือให้สะอาดภายหลังสัมผัสสิ่งของหรือผู้ป่วย ท่านและบุคคลในครอบครับจะได้ห่างไกลจากโรคปอดบวม