ครวญ! “มะพร้าวเกาะสมุย” ราคาตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี

2018-11-07 13:20:11

ครวญ! “มะพร้าวเกาะสมุย”  ราคาตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี

ชาวสวนมะพร้าวเกาะสมุยครวญราคาผลผลิตตกต่ำในรอบสิบปี เหลือผลละ 2.50 บาท พร้อมฝากถึงรัฐบาลหยุดการนำเข้าผลมะพร้าวจากต่างประเทศ เพราะเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว

นางราตรี รัตนสุภา อายุ 52 ปี ชาวสวนมะพร้าว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเรื่องราคามะพร้าว เพราะขณะนี้ราคาตกมาอยู่ที่ 2 บาท 50 สตางค์ และชาวสวนต้องจ่ายค่าแรง เช่น ค่าสอย ค่าเก็บ ค่าบรรทุก จะเหลือเงินอยู่ผลละประมาณ 1 บาท

สำหรับผลมะพร้าวต้องใช้เวลา 45 วันถึงเก็บได้โดยวันนี้ได้ขายมะพร้าวออกไป จำนวน 1,013 ลูก แต่ได้เงินแค่ 1,520 บาท ซึ่งไม่เพียงพอใช้จ่ายในครอบครัว ทั้งนี้ทำสวนมะพร้าวมาหลายสิบปีไม่เคยพบว่าราคาจะตกต่ำถึงขนาดนี้
ด้านนายสัมพันธ์ บุญจันทร์ เจ้าของล้งมะพร้าวกล่าวว่า อยากให้รัฐบาลหยุดการนำเข้าผลมะพร้าวจากต่างประเทศ และตรวจสอบการลักลอบการนำเข้าที่ผิดกฎหมายด้วย เพราะเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในประเทศยังมีรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว ทั้งนี้วิกฤตดังกล่าวได้ทำให้ชาวสวนมะพร้าวบางรายเริ่มตัดโค่นต้นมะพร้าว นำไปแปรรูป ประดิษฐ์เป็นสินค้าที่ระลึก หรือ สร้างบ้านเพราะมองว่าราคาที่ตกต่ำทำให้การประกอบอาชีพชาวสวนมะพร้าวไม่มีอนาคต