ชวนชมดอกไม้น้ำ “ศิลาวารี” บานรับหนาวที่ทุ่งแสลงหลวง

2018-11-05 12:35:07

ชวนชมดอกไม้น้ำ “ศิลาวารี”  บานรับหนาวที่ทุ่งแสลงหลวง

ดอกศิลาวารีเริ่มบานแล้วที่แก่งคันนา และแก่งป่ากะซาว คลองชมภู หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลวงหลวง ที่ 5 (สล.5) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของปีนี้ คาดจะมากที่สุดในปลายเดือนนี้ ไปจนถึงเดือน ม.ค. รอรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม

วันที่ 5 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวุ่น เต๋ยชาวนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายบุญสืบ เผือกอ่อน หัวหน้ากลุ่มเที่ยวทั่วไทยไปชมภู ได้พาผู้สื่อข่าวสำรวจดอกไม้หิน หรือดอกศิลาวารี หรือดอกไม้น้ำ ที่ขณะนี้กำลังขึ้นโผล่ผิวน้ำ ที่บริเวณแก่งคันนา และแก่งป่ากะซาว คลองชมภู หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลวงหลวง ที่ 5 (สล.5) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หมู่ 3 บ้านชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งดอกไม้ดังกล่าวถือว่าเป็นดอกไม้พันธุ์หายาก และเพิ่งเริ่มบานเป็นครั้งแรกของปีนี้ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาวปีนี้มาเที่ยวชม

นายวุ่น เต๋ยชาวนา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า ดอกศิลาวารี ที่ลำน้ำคลองชมภู ปีนี้ออกดอกพ้นเหนือน้ำไวกว่าทุกปี และมีความสวยงามมาก เนื่องจากบริเวณคลองชมภูมีความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ จากการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติภายในลุ่มน้ำชมภู ยังได้พบดอกไม้หินอีกหลายชนิด ทำให้ชาวบ้านทราบว่าที่บริเวณลุ่มน้ำชมภูมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เนื่องจากดอกไม้หิน หรือ ดอกศิลาวารีเหล่านี้ จะขึ้นตามแหล่งน้ำสะอาด ไม่มีเชื้อโรคปะปนแต่อย่างใด ถือว่าเป็นดอกไม้ที่หายากมาก และส่วนใหญ่จะมองเห็นเมื่อเวลาน้ำในลุ่มน้ำชมภูลด แห้งตามฤดูกาลเท่านั้น
ลักษณะดอกไม้ศิลาวารีนี้เป็นดอกตูมเล็กๆขนาดประมาณ 0.5-1 ซม. มีสีส้มอมเหลืองแดง สวยงาม หากอยู่ใต้น้ำ ดอกศิลาวารี ก็เป็นมีสีสันสวยงาม มีทั้งสีเขียว เหลือง แดง สลับกันไป และถ้าน้ำลด ดอกศิลาวารี ก็จะยืนเป็นกิ่งดอก ออกเหนือก้อนหิน มีอายุประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะแห้งเหี่ยวติดกับโขดหินไป แต่ก็จะมีขึ้นสลับกันระหว่างเดือน พ.ย. ถึงเดือน ม.ค.

โดยดอกศิลาวารี พบมากที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และพบอีกแห่งหนึ่งคือที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจะมีเยอะมากกว่าที่เขาใหญ่ โดยดอกศิลาวารี ที่พบมากมีหลายสายพันธุ์ แต่ที่ศึกษาพบมากคือสายพันธุ์ podostemaceae นอกจากนี้ยังพบว่ามีดอกไม้หินที่แปลกแตกต่างจากดอกศิลาวารีทั่วไปคือ เป็นสีน้ำตาลดำติดกับก้อนหิน สวยงามด้านนายบุญสืบ เผือกอ่อน หัวหน้ากลุ่ม "เที่ยวทั่วไทยไปชมภู" กล่าวอีกว่า ในปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมดอกศิลาวารีกันมากขึ้น โดยทางกลุ่มท่องเที่ยวไทยไปชมภู ของชุมชนบ้านชมภู อ.เนินมะปราง ได้จัดรถท่องเที่ยวอีแต๊กไว้บริการนักท่องเที่ยว ที่ต้องนั่งรถมาจากบ้านชมภู เข้ามาที่จุดชมดอกศิลาวารี ประมาณ 7 กิโลเมตร แต่ห่างจากจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่ 5 (สล.5) เพียง 3 กม.เท่านั้น ซึ่งปีนี้ได้เตรียมไว้ 10 คัน นักท่องเที่ยวจะสามารถนั่งรถชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน และในอนาคตก็จะเปิดจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงหมู่บ้านเพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถไปเที่ยวชมแบบพักค้างคืนได้

หากนักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวชมความงามของดอกศิลาวารี ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลวงหลวง ก็สามารถติดต่อกับหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลวงหลวง ที่ 5 (สล.5) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง หรือที่แกนนำกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเบอร์โทรศัพท์ 08-5737-4528