ไฟเขียวถ่อเรือชมบึงบัวสามร้อยยอด

2018-11-02 18:20:33

ไฟเขียวถ่อเรือชมบึงบัวสามร้อยยอด

Advertisement

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ระบุพร้อมให้ชาวบ้านถ่อเรือนำนักท่องเที่ยวชมบึงบัวสามร้อยยอดเมื่อวันที่ 2 พ.ย. นายรุ่งโรจน์ อัศวกุลธารินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ระบบนิเวศวิทยาในพื้นที่ชุ่มน้ำทุ่งสามร้อยยอดมีความสมบูรณ์เป็นอย่างมาก หลังจากประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องหลายปี โดยเฉพาะบึงบัวหลวงพื้นที่กว่า 500 ไร่ ด้านหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ที่ ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด มีระดับน้ำทรงตัวที่ 1.65 เมตร ทำให้บัวหลวงหลายสายพันธุ์ พืชพรรณไม้น้ำ เริ่มฟื้นตัว คาดว่าปีนี้จะมีนกอพยพและนกประจำถิ่นเข้ามาหากินเพิ่มขึ้นนายรุ่งโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านถ่อเรือ นำนักท่องเที่ยวชมบึงบัวหลวง ที่ผ่านมาได้จัดประชุมประชาคม เพื่อแจ้งให้ชาวบ้านรวมกลุ่ม จากนั้นแต่ละรายต้องยื่นขออนุญาตการใช้เรือที่สำนักงานเจ้าท่าเพื่อตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย การประกันภัยนักท่องเที่ยว โดยนำเอกสารหลักฐานมายื่นที่อุทยานฯ เพื่อส่งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืชพิจารณาอนุญาตให้ชาวบ้านรอบพื้นที่บึงบัวมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว และช่วยเหลืออุทยานฯด้านการอนุรักษ์

ด้านนายไพโรจน์ คำทอน ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำดิบในอ่างเก็บน้ำปราณบุรีประมาณ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร( ลบ.ม.) จากความจุ 391 ล้าน ลบ.ม.หรือร้อยละ 81 สำหรับการวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้พื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูฝนจะสิ้นสุดช่วงต้นเดือน ธ.ค.นี้ จากนั้นจะมีกาประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด และ อ.กุยบุรี เพื่อวางแผนการเพาะปลูกพืชช่วงฤดูแล้งในเขตชลประทานกว่า 2 แสนไร่ รวมทั้งการส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาให้เทศบาลเมืองหัวหิน การประปาส่วนภูมิภาค ปราณบุรี และศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี “หลังจากที่ผ่านมามีฝนตกต่อเนื่องตลอดปี ในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ำปราณบุรี จึงส่งผลดีอย่างมากกับระดับน้ำกักเก็บสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีปริมาณน้ำดิบเพียงร้อยละ 65 จึงคาดว่าในช่วงหน้าแล้งปีหน้าจะไม่มีปัญหาจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายไพโรจน์ กล่าว