ม็อบมะพร้าวพอใจแก้ปัญหายุติเข้ากรุง

2018-10-14 17:50:51

ม็อบมะพร้าวพอใจแก้ปัญหายุติเข้ากรุง

Advertisement

ม็อบมะพร้าวประจวบคีรีรีขันธ์ ยุติเข้ากรุง หลังพอใจแนวทางการแก้ไขเมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ธงชัย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุรจิตร อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอาณัติ วิเศษรจนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร พลตรีประสาร รวยดี ผบ.ศร. ค่ายธนะรัชต์ พ.ต.อ.นิรันดร ศิริสังข์ไชย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมแกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังข้อเรียกร้องร้องแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำนำโดย นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายฯและเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวกว่า 500 คน หลังจากที่ประชุมได้เจรจานานกว่า 3 ชั่วโมง ล่าสุดมีข้อยุติเป็นที่น่าพอใจโดยตัวแทนเครือข่ายได้ประกาศยกเลิกการเดินทางเข้า กทม.เพื่อยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในวันที่ 17-19 ต.ค.นี้ จากนั้นจะติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเรียกร้องโดยมีการลงนามร่วมกันเป็นมติเพื่อการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าว


นายภิรมย์ นิลทยา รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากเชิญผู้แทนจาก 3 กระทรวงรับฟังข้อปัญหารวมถึงข้อเรียกร้องมีข้อสรุปให้ชะลอการนำเข้ามะพร้าวผลเป็นเวลา 7 เดือน ตามกรอบอาฟต้า (AFTA ) และศึกษาแนวทางการชะลอนำเข้ากรอบ WTO ตั้งแต่เดือนพ.ย. 2561 -พ.ค. 2562 เช่น การกำหนดด่านนำเข้าและมาตรการที่เกี่ยวข้อง ขอให้มีการออกกฎหมาย กำกับการเคลื่อนย้ายผลผลิตข้ามเขตจังหวัด โดยให้มีใบกำกับการเคลื่อนย้ายแก้ไขปัญหามะพร้าวเถื่อน ให้มีการแก้ไขกฎหมายให้ผู้นำเข้ามะพร้าวต้องแปรสภาพมะพร้าวเพื่อใช้ภายในโรงงานเท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่ายภายในประเทศแก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลภายใต้กรอบอาฟต้า
“ชาวสวนขอให้เพิ่มบทลงโทษผู้กระทำความผิดกับผู้ผ่าฝืนโดยเพิ่มบทลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตนำเข้าจาก 2 ปี เป็น 5 ปี นอกจากนั้นให้หาแนวทางเร่งด่วนช่วยเหลือชาวสวน โดยรับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้ง ให้แก้ไขข้อมูลคาดการณ์จำนวนผลผลิตมะพร้าวในปีปัจจุบันและปีต่อไปเพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ขอให้เร่งหามาตรการควบคุมสินค้าที่มีผลกระทบต่อราคามะพร้าวในประเทศ และกำหนดให้สินค้ามะพร้าวและผลิตภัณฑ์มะพร้าวเป็นสินค้าควบคุม ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 จากนั้นจะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการน้ำมันพืชและพืชน้ำมันที่จะมีการประชุมในวันที่ 18 ต.ค.นี้ พิจารณาดำเนินการต่อไป”ด้าน นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว กล่าวว่า จะประเมินสถานการณ์ภายหลังจากมีผลการพิจารณาของคณะกรรมการมันพืชฯหลังวันที่ 18 ต.ค.นี้ คาดว่าผู้เกี่ยวข้องจะดำเนินการครบตามข้อเรียกร้องทั้งหมด