ใกล้แล้วเสร็จสะพานรถไฟข้ามแดนเชื่อมต่อจีน-รัสเซีย

2018-10-14 07:55:20

ใกล้แล้วเสร็จสะพานรถไฟข้ามแดนเชื่อมต่อจีน-รัสเซีย

Advertisement

โครงการก่อสร้างสะพานทางรถไฟ ข้ามแดนเชื่อมต่อระหว่างจีนกับรัสเซีย ทางฟากของจีนก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันเสาร์ เตรียมเปิดใช้ งานในเร็ว ๆ นี้

สะพานข้ามแม่น้ำเฮย์หลงเจียง หรือที่ชาวรัสเซียเรียกว่า แม่น้ำอามูร์ เชื่อมต่อเมืองต่งเจียง ในมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางภาคตะวันออกเฉียง เหนือของจีน กับเมืองนิชนีเลนินสโกเยของรัสเซีย ตัวหลักของสะพานมีขนาดความยาว 2,215.02 เมตร โดยอยู่ทางฝั่งจีน 1,886.45 เมตร สะพานถูกออกแบบให้รองรับการขนส่งสินค้า ปีละประมาณ 21 ล้านตัน คานของสะพานทำจากวัสดุต้านทานอุณหภูมิต่ำ แต่เนื่องจากระบบรางรถไฟของจีนและรัสเซียแตกต่างกัน สะพานจึงสร้างรางคู่ ทั้งราง แบบจีนซึ่งมีขนาดความกว้าง 1,435 มิลลิเมตร และแบบรัสเซียขนาด 1,520 มิลลิเมตร

การก่อสร้างสะพานแห่งนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบุรณ์จะกลายเป็นสะพานรถไฟสายแรก ที่เชื่อมต่อจีน-รัสเซีย โดยข้ามแม่น้ำเฮย์หลงเจียง และจะให้บริการการขนส่งสินค้านานาชาติ เชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน กับแคว้นไซบีเรีย ของรัสเซีย.