อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนไข้หวัดใหญ่พุ่ง

2018-10-13 16:30:03

อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนไข้หวัดใหญ่พุ่ง

Advertisement

อธิบดีกรมควบคุมโรคเตือนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นช่วงปลายฝนต้นหนาว สภาพอากาศเย็นลง เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่าย แนะประชาชนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด รวมทั้งสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทย ปี 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วยแล้ว 136,833 ราย เสียชีวิต 23 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ กทม. เชียงใหม่ ระยอง พิษณุโลก และพะเยา กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มแรกเกิด–4 ปี รองลงมาคือ 5-9 ปี และ 10–14 ปี จากข้อมูลพบว่าจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในปีนี้สูงกว่าค่ามัธยฐาน และจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดพบว่าในปี 2561 พบรายงานผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 163 เหตุการณ์ สถานที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ เรือนจำ 60 เหตุการณ์ รองลงมาคือโรงเรียน 38 เหตุการณ์“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากขณะนี้เป็นปลายฝนต้นหนาว สภาพอากาศมีความแปรปรวนและเริ่มเย็นลง ทำให้เสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรค เดือน ก.ค.ถึงเดือน พ.ย. กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เด็กเล็ก และหญิงตั้งครรภ์ ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจำ”นพ.สุวรรณชัย กล่าว


นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า ขอให้หน่วยงานต่างๆ มีมาตรการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้ป่วย หากสังเกตพบผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรแยกผู้ป่วยทันที รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น ให้สวมผ้าปิดปากและจมูก เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ แนะนำให้หยุดเรียนหรือหยุดงาน กรณีมีไข้หากกินยาลดไข้แล้ว อาการไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไป สอบถามข้อมูลโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422