“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย ร.9

2018-10-13 11:10:29

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย ร.9

Advertisement

“สมเด็จพระสังฆราช” ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่ 2เมื่อช่วงเช้าวันที่ 13 ต.ค. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเป็นปีที่ 2การนี้ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จัดพิธีตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในช่วงเช้า และเวลา 17.00 น.คณะสงฆ์วัดราชบพิธร่วมกับสาธุชนจะสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม