วันนี้มีอะไร: 14 ตุลาคม วันประชาธิปไตย

2018-10-14 00:00:40

วันนี้มีอะไร: 14 ตุลาคม  วันประชาธิปไตย

Advertisement

วันประชาธิปไตย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516 ที่เกิดการแสดงพลังทางการเมืองของประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ เมื่อนิสิต นักศึกษาและประชาชนกว่า 500,000 คนชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญและคัดค้านอำนาจรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร รัฐสภา ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ได้ลงมติเห็นชอบให้วันที่ 14 ต.ค.ของทุกปี เป็น "วันประชาธิปไตย"

71 ปีก่อน 
พ.ศ. 2490 ชัก เยเกอร์ นักบินทดสอบชาวอเมริกัน เป็นบุคคลแรกที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียงผ่านกำแพงเสียง 

59 ปีก่อน
พ.ศ. 2502
เจ้าเพชรราช รัตนวงศา นายกรัฐมนตรีคนแรกของลาว สิ้นพระชนม์ ณ วังเชียงแก้ว สาเหตุเส้นโลหิตในพระสมองแตก45 ปีก่อน


พ.ศ. 2516
วันก่อตั้งร้านอาหาร เอสแอนด์พี โดยเปิดสาขาแรกที่ซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร)ภาพ @peramranand

30 ปีก่อน


พ.ศ. 2531 วั
นเกิด เปอร์-สุวิกรม อัมระนันทน์ พิธีกรและนักแสดงมากความสามารถ