รมว.พม.ชี้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวพุ่ง 5 รายต่อวัน

2018-10-11 23:35:06

รมว.พม.ชี้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวพุ่ง 5 รายต่อวัน

Advertisement

รมว.พม. เผยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 5 รายต่อวัน ชี้ร้อยละ 94.9 ของผู้พบเห็นความรุนแรง เลือกที่จะนิ่งเฉย ไม่เข้าไปช่วยเหลือ ย้ำแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกมิติโดยเริ่มจากครอบครัว


เมื่อวันที่ 11 ต.ค. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ตรวจเยี่ยมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) พร้อมมอบนโยบายว่า การมาเยี่ยมเยียนหน่วยงานในวันนี้ ถือเป็นการประชุมหารือตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ 2562 เพื่อวางแผนและกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรุนแรงของสังคมไทยใช้กลไกการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และที่ขาดไม่ได้ คือ สื่อมวลชน ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานเพื่อลดปัญหาความรุนแรงของสังคมไทยที่มีข้อมูลสถิติค่อนข้างสูง“ตามรายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 พบว่า ปัญหาความรุนแรงในสังคมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัญญาณอันตรายเกิดขึ้นกับครอบครัวไทย พบว่า ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรี เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 83.6 เฉลี่ย 5 รายต่อวัน โดยร้อยละ 94.9 ของผู้พบเห็นความรุนแรง เลือกที่จะนิ่งเฉย ไม่เข้าไปช่วยเหลือ”?พล.อ.อนันตพร กล่าว

พล.อ.อนันตพร กล่าวต่อว่า จากข้อมูลสถิติที่กล่าวไปข้างต้น ถือเป็นความน่าห่วงใย เพราะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องใกล้ตัว หากเพิกเฉยอาจกลายเป็นอาชญากรรมในครอบครัวได้ จึงเน้นย้ำ สค. ในการใช้กลไกการบูรณาการการทำงานเชิงรุกร่วมกับทุกภาคส่วนทุกระดับ เพื่อมุ่งสู่คนอยู่ดีมีสุขในสังคมคุณภาพและร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ โดยการให้ความสำคัญกับการป้องกัน แก้ไขปัญหา โดยเริ่มต้นจากครอบครัวเป็นลำดับแรก