ปลัด สธ.ลุยช่วยเหลือ รพ.ถูกน้ำท่วม

2018-10-09 17:30:18

ปลัด สธ.ลุยช่วยเหลือ รพ.ถูกน้ำท่วม

Advertisement

ปลัด สธ. เร่งช่วยเหลือสถานพยาบาลใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อวันที่ 9 ต.ค. ที่ รพ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 5 พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายคมสัน เจริญอาจ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย นายอำเภอกุยบุรี ทพ.วิทยา โปธาสินธุ์ ผอ.รพ.กุยบุรี พร้อมแพทย์ พยาบาล นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์หลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลของพายุกองเรย ในระหว่างวันที่ 3-6 ต.ค. ที่ผ่านมา หลังมวลน้ำไหลบ่าเข้าท่วมอาคารสถานที่อย่างรุนแรงฉับพลัน ตลอดทั้งสิ่งก่อสร้างในสถานพยาบาลได้รับความเสียหายอย่างหนัก แม้ทางสถานพยาบาลจะเตรียมความพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ แต่ก็ไม่สามารถระงับยับยั้งความเสียหายได้ส่งผลให้มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบที่ รพ.กุยบุรี รพ.สามร้อยยอด รพ.สต.บ้านดอนกลาง และ รพ.สต.ดอนซอ ทั้งรั้วกำแพง ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา อาคารขยะติดเชื้อ แหล่งออกซิเจนเหลว เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งพื้นที่พักอาศัย ซึ่งทางคณะได้เข้าตรวจดูจุดเสียหายพร้อมประสานการแก้ไขบรรเทาความเสียหายในครั้งนี้อย่างเร่งด่วนแล้วนพ.สุขุม กล่าวว่า จะดำเนินการตามแผนงานอย่างเร่งด่วน โดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพดำเนินการสำรวจ ออกแบบ วางระบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย โดยจะใช้งบเหลือจ่ายจากงบประมาณในปีที่ผ่านมาตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะสำรวจเสนอขึ้นมาในการซ่อมแซมปรับปรุงและวางแนวทางในการป้องกันในระยะยาว ซึ่งมั่นใจว่าจะดำเนินการได้ทันทีและให้แล้วเสร็จเพื่อให้บริการดูแลรักษาสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชน ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมทั้งบ้านพักและศักยภาพของสถานพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป