วันนี้มีอะไร: 10 ตุลาคม วันระลึกถึงพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6

2018-10-10 00:00:09

วันนี้มีอะไร: 10 ตุลาคม  วันระลึกถึงพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6

Advertisement

วันระลึกถึงพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6
พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ้นพระชนม์ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ต.ค. 2528 เวลา 17.09 นาฬิกา ณ โรงพยาบาลศิริราช ขณะพระชนมายุ 80 พรรษาเศษ วันที่ 10 ต.ค.ของทุกปีจึงถือเป็นวันระลึกถึงพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ 6


ภาพ Abbas Al-Musavi
1,538 ปีก่อน
พ.ศ. 1023
โศกนาฏกรรมกัรบะลาอ์ อิมามฮุเซน หลานตานบีมุฮัมมัด และพรรคพวกและบุตร รวม 72 คน ถูกกองทัพของยะซีด บินมุอาวิยะหฺ สังหารหมู่ และศีรษะของท่านถูกตัดพาไปถวายยะซีด บินมุอาวิยะหฺที่ซีเรีย
ภาพ Sebastian Gora Photography / Shutterstock.com

90 ปีก่อน
พ.ศ. 2471
สะพานไทน์เปิดใช้งานเป็นครั้งแรก
ภาพ @toshl_officia

53 ปีก่อน
พ.ศ. 2508
วันเกิด โทชิ นักร้องนำเสียงทรงพลังแห่งวงเอ๊กซ์เจแปน (X-Japan)

14 ปีก่อน
พ.ศ. 2547
คริสโตเฟอร์ รีฟ นักแสดงซึ่งเป็นที่รู้จักในบท ซูเปอร์แมน เสียชีวิตด้วยวัย 52 ปี