“ยูเอ็น” เตือนโลกร้อนเกิดเร็วและรุนแรงมากกว่าที่คิด

2018-10-08 14:06:13

“ยูเอ็น” เตือนโลกร้อนเกิดเร็วและรุนแรงมากกว่าที่คิด

Advertisement

องค์การสหประชาชาติชี้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพื่อป้องกันความพินาศจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศองค์การสหรปะชาชาติกล่าวว่าการหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจากภาวะโลกร้อนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ขณะที่เวลาใกล้จะหมดลงแล้ว
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) รายงานว่าระดับการปล่อยมลพิษในขณะนี้ จะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเกินกว่าเป้าซึ่งจำกัดอยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียสอย่างเร็วที่สุดภายในปีพ.ศ. 2573 หรือก่อนกลางศตวรรษที่ 21

พื้นผิวของโลกตอนนี้อุณหภูมิสูงขึ้นหนึ่งองศาเซลเซียส ซึ่งมากพอที่จะทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้นและก่อพายุรุนแรงหลายลูก รวมถึงเกิดน้ำท่วมและภัยแล้งด้วย และตอนนี้อุณหภูมิก็กำลังไต่ระดับขึ้นเพิ่มเป็น 3 หรือ 4 องศาเซลเซียสอันเป็นภาวะที่จะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้อีกต่อไปสรุปรายงานวางนโยบายยาว 400 หน้าย้ำว่าภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกินความพยายามควบคุมของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังย้ำถึงทางเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายร้ายแรงจากปัญหาทางสภาพอากาศในอนาคต เนื่องจากตอนนี้ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าที่คาดเอาไว้

แผนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทะเยอทะยานมากที่สุดคือลดการใช้พลังงานลงอย่างมาก ประกอบกับเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 พร้อมกับหันไปใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทน ซึ่งจะต้องอาศัยการปลูกพืชในพื้นที่ขนาดเท่ากับประเทศอีกอินเดีย 2 ประเทศเพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์