โพลชี้คนเห็นด้วย “บิ๊กตู่” ให้โอกาส รมต.สนับสนุนพรรค

2018-10-07 08:50:32

โพลชี้คนเห็นด้วย “บิ๊กตู่” ให้โอกาส รมต.สนับสนุนพรรค

Advertisement

“สวนดุสิตโพล” ชี้ “บิ๊กตู่” บอกสนใจการเมืองเป็นสิทธิที่จะคิดจะพูด ยังไม่มีการประกาศหรือคำยืนยันที่ชัดเจน เห็นด้วยให้โอกาสรัฐมนตรีที่สนใจการเมืองสนับสนุนพรรคการเมืองได้

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจ “นายกรัฐมนตรี กับการเมืองไทย ณ วันนี้” สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,218 คน ระหว่างวันที่ 2-6 ต.ต.สรุปผลดังนี้

1. “5 อันดับ” ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อคำพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ กรณี “ผมสนใจการเมือง” อันดับ 1 เป็นสิทธิของท่านที่จะคิดหรือจะพูด ยังไม่มีการประกาศหรือคำยืนยันที่ชัดเจน 40.50% อันดับ 2 ต้องปรับปรุงการทำงาน มีผลงานให้เห็น โดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและการเมือง 20.42% อันดับ 3 เป็นการส่งสัญญาณบางอย่าง ต้องการสืบทอดอำนาจ สานต่อโครงการต่างๆ 18.84% อันดับ 4 แสดงว่ามีการเลือกตั้งจริง ควรปฏิบัติตามกฎหมาย แข่งขันอย่างถูกต้องยุติธรรม 15.63% อันดับ 5 ควรพิจารณาให้รอบคอบ มีทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่ชอบ 13.50%

2. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้โอกาสรัฐมนตรีที่สนใจในการเมืองสามารถสนับสนุนพรรคการเมืองได้

กรณี “เห็นด้วย” 57.26% อันดับ 1 เป็นสิทธิส่วนบุคคล เป็นเรื่องส่วนตัว 48.03% อันดับ 2 เป็นการให้อิสระ ไม่ปิดกั้นความคิด 38.06% อันดับ 3 ผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน ช่วยกันพัฒนาประเทศ 13.91%

กรณี “ไม่เห็นด้วย” 42.74% อันดับ 1 ควรวางตัวเป็นกลาง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 42.18% อันดับ 2 ส่งผลกระทบต่อรัฐบาล ถูกโจมตี 31.28% อันดับ 3 การเมืองถูกแทรกแซง มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 26.54%