พืชผัก 5ชนิด ของต้องห้ามเทศกาลกินเจ

2018-10-06 17:05:23

พืชผัก 5ชนิด  ของต้องห้ามเทศกาลกินเจ

Advertisement

อาหารเจ เป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์รวมทั้งไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่นำมาจากสัตว์ทุกประเภท และที่สำคัญ อาหารเจยังไม่ใช้พืชผักที่มีกลิ่นฉุน 5 ชนิด ในการปรุงอาหารด้วย 


พืชผัก 5ชนิดที่ไม่ใช้ในการปรุงอาหารเจ  ได้แก่1. กระเทียม  ซึ่งรวมทั้งหัวกระเทียมและต้นกระเทียม


2.หัวหอม หมายรวมไปถึง ต้นหอม ใบหอม หอมแดง หอมขาว หอมหัวใหญ่

3.หลักเกียว ลักษณะคล้ายหัวกระเทียม แต่มีขนาดเล็กและยาวกว่า


4. กุยช่าย ใบคล้ายใบหอม แต่แบนและเล็กกว่า

5. ใบยาสูบ หมายรวมถึง บุหรี่ ยาเส้น และของเสพติด ของมึนเมาทุกชนิด

พืชผักทั้ง 5ชนิด แม้จะไม่มีเนื้อสัตว์แต่เป็นผักที่มีกลิ่นรุนแรงหรือผักคาว เชื่อว่าจะทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย เป็นเหตุให้อวัยวะหลักภายในทั้ง 5 คือ หัวใจ ไต ม้าม ตับ ปอด ทำงานไม่ปกติ มีฤทธิ์กระตุ้นจิตใจ อารมณ์ให้เร่าร้อน หงุดหงิด โกรธง่าย อย่างเช่น

กระเทียม ทำลาย ธาตุไฟ  ก่อปัญหาต่อ หัวใจ
หัวหอม ทำลาย ธาตุน้ำ ก่อปัญหา ต่อ ไต
หลักเกียว ทำลาย ธาตุดิน ก่อปัญหาต่อ ม้าม 
กุยช่าย ทำลาย ธาตุไม้ ก่อปัญหาต่อ ตับ 
ใบยาสูบ ทำลาย ธาตุโลหะ ก่อปัญหาต่อ ปอด