ปชป.แจงหยั่งเสียงเลือกตั้งหัวหน้า 5 พ.ย.

2018-10-05 12:45:04

ปชป.แจงหยั่งเสียงเลือกตั้งหัวหน้า 5 พ.ย.

Advertisement

“ราเมศ” แจงระเบียบการหยั่งเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 5 พ.ย.

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวถึงการหยั่งเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่า ขณะนี้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการแทนหัวหน้าพรรค ได้ลงนามประกาศเรื่องวัน เวลา สถานที่การรับสมัครการหยั่งเสียง และการเสนอชื่อคณะกรรมการลงคะแนนหยั่งเสียงเบื้องต้น เพื่อเลือกตัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้ว โดยในประกาศ ได้ระบุวันที่ 8 ต.ค. 2561 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. เป็นการเปิดให้ผู้สนใจมาสมัครเข้ารับการหยั่งเสียง ซึ่งผู้ที่จะรับกระบวนการหยั่งเสียงนั้นจะต้องมายื่นสมัครด้วยตนเอง ที่ชั้น 3 อาคาร ม.ร.ว.เสนีย์ปราโมช พรรคประชาธิปัตย์ ผู้ใดที่มายื่นใบสมัคร และลงชื่อในเอกสารลงชื่อก่อน ก็จะได้หมายเลขสมัครตามลำดับ แต่กรณีที่มายื่นใบสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ให้ถือว่ามาพร้อมกัน และให้ใช้วิธีจับฉลาก หลังจากนั้น เวลา 17.00 น. จะมีการเลือกคณะกรรมการลงคะแนนหยั่งเสียงเบื้องต้น (กกต.ของพรรค) จำนวนไม่เกิน 5 คน เพื่อมาทำหน้าที่ดูแลการหยั่งเสียงเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายเสนอผู้รับตำแหน่ง กกต. ของพรรคได้ฝ่ายละ 1 คน แล้วเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง

นายราเมศ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จะมีการจัดการหยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่ 1 – 5 พ.ย. 2561 และให้จัดการหยั่งเสียงที่หน่วยเลือกตั้งในวันที่ 5 พ.ย.2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยเหตุผลที่ต้องกำหนดเวลาที่หน่วยเลือกตั้งนั้นเพราะทางพรรคเห็นว่าควรให้เวลาในการใช้สิทธิ์ในการหยั่งเสียงครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ได้ขยายระยะเวลาในการใช้สิทธิ์ของประชาชน เมื่อปิดการหยั่งเสียงทุกประเภทในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 5 พ.ย.2561 คณะกรรมการ กกต. ของพรรคจะรวบรวมผลคะแนน และประกาศผู้ชนะการหยั่งเสียง โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารพรรคต่อไป