ร้อง! ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น ถูกเบี้ยวค่าจ้างปลูกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

2018-10-04 13:20:21

ร้อง! ศูนย์ดำรงธรรมขอนแก่น  ถูกเบี้ยวค่าจ้างปลูกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ

Advertisement

ชาวบ้านขอนแก่นกว่า 10 คน รวมตัวร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น อ้างถูกบริษัท เอกชนคู่สัญญา เบี้ยวค่าจ้างเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ เพื่อนำไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสม โดยอ้างว่า ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน

วันที่ 4 ต.ค. ที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น น.ส.จิราพรรณ โดยเคน พร้อมด้วย ตัวแทนชาวบ้านลาดนาเพียง และบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น และทนายความ รวมกว่า 10 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ผ่านศูนย์ดำรงธรรม จ.ขอนแก่น เพื่อขอความช่วยเหลือและขอความเป็นธรรม กรณีถูกบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่ประกอบธุรกิจเ กี่ยวกับการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช (บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด) ผิดสัญญาไม่ชำระค่าจ้างในการ เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืชให้กับชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านต้องสูญเสียรายได้ และสูญเสียเงินที่ใช้ลงทุนในการ เพาะปลูกไปรวมกว่าล้านบาท

น.ส.จิราพรรณ โดยเคน ตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า บริษัทเอกชน รายนี้ ได้เข้ามาทำสัญญาร่วมกับชาวบ้าน เมื่อปี 2560 โดยเป็นผู้ว่าจ้างให้ชาวบ้านทำการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ พ่อแม่เพื่อผลผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมตามที่บริษัทจัดหาให้ เช่น มะเขือเทศ ในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งทางบริษัทได้ตกลงให้ค่าจ้างเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์แก่ชาวบ้านกิโลกรัมละ 13,000 – 14,000 บาท แต่เมื่อถึงช่วงส่งมอบเมล็ดพันธุ์ ทางบริษัทกลับอ้างว่าเมล็ดพันธุ์ที่ชาวบ้านเพาะปลูกไม่ได้มาตรฐาน และปฏิเสธการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับชาวบ้าน ทั้ง ๆที่ผ่านมาชาวบ้านได้ปฏิบัติตามสัญญาว่า จ้างที่ทางบริษัทเป็น ผู้กำหนดทุกประการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการลงทุนบางราย ต้องกู้ยืมเงินมาทำโรงเรือน ค่าจ้างแรงงาน เมื่อทางบริษัทไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญา ทำให้ชาวบ้านหลาย คนเกิด ภาวะเครียดจนล้มป่วยเพราะไม่มีเงินไปจ่ายหนี้สินที่กู้ยืมมาลงทุน