จ่อวิกฤติ!น้ำพองลด เตือนหยุดเลี้ยงปลากระชังเพิ่ม

2018-10-04 11:00:02

จ่อวิกฤติ!น้ำพองลด เตือนหยุดเลี้ยงปลากระชังเพิ่ม

Advertisement

ประมงจังหวัดขอนแก่น แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำพอง ให้ชะลอการเลี้ยงชั่วคราว หลังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ส่อเค้าวิกฤติ เหลือปริมาตรน้ำเพียง 33 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 4 ต.ค. นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง สำนักงาน ประมงจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้ได้แจ้งเตือนไปยังเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำพอง พื้นที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีผู้เลี้ยงอยู่ 24 ราย รวม 1,197 กระชัง ให้หยุดพักการเลี้ยงเพิ่มเติม เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีน้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ

นอกจากนี้ ยังได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำพอง ให้เร่งจับสัตว์น้ำ ที่ได้ขนาดขึ้นจำหน่ายและบริโภคเพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำในกระชัง และเมื่อจับสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงหมดแล้ว ให้งดการเพาะเลี้ยงชุดใหม่จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และในระหว่างนี้ให้เกษตรกรเฝ้าสังเกตอาการของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติจะได้แก้ไขได้ทันที โดยเบื้องต้นให้จัดเตรียมเครื่องออกซิเจนไว้ใช้ จัดหาบ่อปลาสำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และหลังจากที่ทางสำนักงานประมงจังหวัดได้แจ้งเตือนไปแล้ว หากเกษตรกรรายใดที่ยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เกิดความเสียหายจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ เนื่องจากได้แจ้งเตือนให้หยุดการเพาะเลี้ยงชั่วคราวในช่วงที่ระดับน้ำในลำน้ำพองอยู่ในภาวะเสี่ยงไปแล้ว