วันนี้มีอะไร: 4 ตุลาคม วันสัตว์โลก (World Animal Day)

2018-10-04 00:00:10

วันนี้มีอะไร: 4 ตุลาคม  วันสัตว์โลก (World Animal Day)

Advertisement

วันสัตว์โลก (World Animal Day)
4 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันสัตว์โลก (World Animal Day) ถูกประกาศครั้งแรกในปี พ.ศ. 2474 หรือเมื่อ 85 ปีที่เเล้ว เพื่อระลึกถึงการมีอยู่อาศัยและสิทธิของสัตว์ทั่วโลกไม่ว่าจะในผืนป่า ในสวนสัตว์ ในเมือง หรือกระทั่งในบ้านเรือนของใครหลายคนก็ตาม

ภาพ Shutterstock.com

248 ปีก่อน
พ.ศ. 2313
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่

114 ปีก่อน
พ.ศ. 2447
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ได้ทรงประกอบพิธีเปิด "บุคคลัภย์” (Book Club) สำนักงานทดลองดำเนินกิจการแบบธนาคารพาณิชย์แห่งแรกขึ้น ที่ตึกแถวสองชั้นของกรมพระคลังข้างที่ ตำบลบ้านหม้อ พระนคร
ภาพ Facebook: ศุ บุญเลี้ยง

56 ปีก่อน
พ.ศ. 2505
วันเกิด ศุ บุญเลี้ยง นักร้อง นักแต่งเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักทั้งในฐานะสมาชิกวงเฉลียง และศิลปินเดี่ยว ทั้งยังนักเขียนฝีมือดีที่มีแฟนกลุ่มใหญ่ติดตามงานมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี

3 ปีก่อน
พ.ศ. 2558
วาทิน ปิ่นเกลียว หรือ ต่วย บรรณาธิการบริหารของ ต่วย’ตูน เสียชีวิตด้วยวัย 85 ปี