เดือดร้อนหนัก! มะพร้าวราคาตก วอนหน่วยงานรัฐเร่งช่วยเหลือ

2018-10-03 15:10:44

เดือดร้อนหนัก! มะพร้าวราคาตก วอนหน่วยงานรัฐเร่งช่วยเหลือ

Advertisement

ชาวสวนมะพร้าวระทมหนัก แม้รัฐบาลจะประกาศห้ามนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน 3 เดือน แต่ราคามะพร้าวก็ยังลงต่อเนื่องปัจจุบันเหลือเพียงลูกละ 4-5 บาท วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยดูแล

จ.สมุทรสงคราม มีพื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวผล 46,940 ไร่ ขณะนี้ชาวสวนมะพร้าวกำลังได้รับความเดือนร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากมะพร้าวราคาตกต่ำเหลือเพียงลูกละ 4-5 บาท ขณะที่เมื่อต้นปีราคามะพร้าวเคยสูงถึงลูกละกว่า 20 บาท แม้ก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์ประกาศใช้มาตรการชะลอการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นเวลา 3 เดือน คือตั้งแต่เดือน ส.ค.ถึงเดือน ต.ค. 2561 แต่ราคามะพร้าวกลับรูดลงมาเหลือเพียงลูกละ 4-5 บาทเท่านั้น สาเหตุก็เนื่องจากก่อนจะประกาศงดการนำเข้าได้มีมะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาตุนไว้จนเต็มทุกล้ง จึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ด้วย

นางดรุณี ใจเอื้อเฟื้อ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ยายแพง อ.บางคนที บอกว่าช่วงนี้ผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ลดลง ชาวสวนเรียกว่าเป็นช่วงมะพร้าวขาดคอ ปกติเมื่อห้ามการนำเข้าราคามะพร้าวจะต้องสูงขึ้นตามกลไกตลาด แต่ช่วงนี้ราคามะพร้าวกลับตกต่ำลงจนเหลือเพียงลูกละ 4-5 บาท ชาวสวนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก เพราะราคาที่ชาวสวนอยู่ได้จะต้องลูกละ 10 บาทขึ้นไป
ที่ผ่านมาการนำเข้ามะพร้าวนอกมีผลดีต่อโรงงานกลุ่มเล็กๆ แต่ส่งผลกระทบต่อชาวสวนมะพร้าวในประเทศอย่างรุนแรง แม้ขณะนี้จะประกาศห้ามนำเข้ามะพร้าว 3 เดือน แต่ก็ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเพราะมะพร้าวยังอยู่ในสต๊อกของโรงงานและตามล้งมะพร้าวอีกจำนวนมาก ทำให้โรงงานไม่ซื้อหรือซื้อมะพร้าวจากชาวสวนน้อยลง จึงทำให้ราคามะพร้าวตกต่ำสุดในรอบ 3 ปี การแก้ปัญหานั้นขอให้รัฐบาลสั่งห้ามนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้านตลอดไปเพื่อโรงงานแปรรูปมะพร้าวจะได้หันมาซื้อมะพร้าวในประเทศ ซึ่งนอกจากจะทำให้ราคามะพร้าวสูงขึ้นตามกลไกของตลาดแล้ว ยังเป็นการช่วยชาวสวนมะพร้าวในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย