สุดยอดงานแสดง "นวัตกรรมความปลอดภัย" ครั้งแรกในไทย ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

2018-10-03 12:20:00

 สุดยอดงานแสดง "นวัตกรรมความปลอดภัย" ครั้งแรกในไทย ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) เดินหน้ารุกจัดอีเว้นท์ใหญ่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ล่าสุดส่งงาน IFSEC Southeast Asia งานแสดงด้านความปลอดภัยที่ครบครันระดับโลกจากอังกฤษมาจัดที่ไทยเป็นครั้งแรก มั่นใจช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง

น.ส.อนุชนา วิชเวท ผอ.กลุ่มโครงการ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาพรวมของธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้ามีการเติบโตดีมาก ด้วยปัจจัยบวกต่างๆ ที่ส่งสัญญาชัดเจนไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ส่งผลต่อการวางแผนการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการภาคเอกชน ความคืบหน้าของการคมนาคมโดยเฉพาะการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า 10 สายที่มีการลงมือก่อสร้างอย่างคึกคัก การเดินหน้าแผนส่งเสริมการลงทุนให้ประเทศไทยเป็นฮับในหลากหลายธุรกิจทั้ง อาหาร การแพทย์ ความงาม และการผลักดันการลงทุนในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยเป็นจุดสนใจของนานาประเทศที่อยากเข้ามาลงทุนและมองหาโอกาสใหม่ ๆ

“ด้วยปัจจัยบวกดังกล่าวทำให้บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) มั่นใจว่าธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าของบริษัท จะเติบโตแข็งแกร่ง โดยมั่นใจจะเติบโตไม่น้อยกว่า 7-10 % เมื่อเทียบปีก่อนหน้า พร้อมทั้งส่งผลให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะนำงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่น่าสนใจมาจัดที่ประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ

Advertisement
และปีนี้บริษัทขยายการจัดงานแสดงสินค้า เข้าไปในกลุ่มการรักษาความปลอดภัยที่ครบวงจรทั้งด้านความปลอดภัยในบ้านพักอาศัย อาคารสำนักงาน สภาพแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยนำงาน อีฟเสค เซาท์อีสท์ เอเชีย 2018 (IFSEC SEA 2018) มาจัดที่ไทยเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมนี้ ทำให้บริษัทขึ้นแท่นเป็นผู้นำการจัดงานแสดงที่ครบวงจรที่สุดซึ่งครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งด้านอุตสาหกรรมการผลิต อาหาร พลังงาน และความงาม และล่าสุดด้านความปลอดภัย” น.ส.อนุชนา กล่าว

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการขยายและการเติบโตของงานแสดงสินค้าในแต่ละงาน ได้แก่ การเติบโตในการเรียนรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม นโยบายการมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และการมุ่งสู่อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ทำให้เกิดการเติบโตของธุรกิจแฟร์และเอ็กซิบิชั่นตามไปด้วย เพราะผู้ประกอบการตื่นตัวที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจของตัวเอง ทำให้ธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าเติบโตทั้งในเรื่องของตัวเลขผู้จัดงาน มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานที่มากขึ้น และ Growth budget หรือ งบลงทุนก็มากขึ้นตามการขยายตัวของงานแฟร์และเอ็กซิบิชั่น

Advertisement
โดยในปีนี้ ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) มีการจัดงานแสดงสินค้ามากที่สุด โดยจะจัดรวมกันถึง 6 งานใหญ่ซึ่งงานล่าสุดที่จะจัดขึ้น คืองาน IFSEC Southeast Asia 2018 เป็นงานที่นำต้นแบบความสำเร็จของงาน IFSEC International ประเทศอังกฤษ โดยบริษัท UBM Plc งานดังกล่าวได้ขยายการจัดงานและพื้นที่การจัดแสดงมายังประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศอินเดีย เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาเลเซีย ซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้ว 5 ปีซ้อน และสำหรับประเทศไทยถือเป็นครั้งแรก โดยเหตุผลและปัจจัยสำคัญที่เลือกประเทศไทย คือ ทิศทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในด้านการขนส่งที่มีขนาดใหญ่มีบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภัยในด้านต่างๆ ทำให้ประเทศไทยเหมาะสมที่จะมีการจัดงานด้านนี้เพื่อรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยให้หน่วยงานและอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เรียนรู้และนำไปใช้พัฒนาระบบการรักษาและการป้องกันภัยต่าง ๆ ในภาค อสังหาริมทรัพย์ ที่อยู่อาศัย ธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและภาคธุรกิจ เพราะความไม่ปลอดภัยต่างๆ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียมูลค่ามหาศาลต่อภาคธุรกิจและสังคม การได้มีโอกาสเรียนรู้นวัตกรรมจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงได้

ทั้งนี้ภายในงาน IFSEC Southeast Asia 2018 จะมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านความปลอดภัยและการป้องกันอัคคีภัย มีการนำเสนอกล้องวงจรปิด ระบบตรวจจับชีวภาพ ระบบการป้องกันภัยทางไซเบอร์ ระบบบริหารจัดการอัคคีภัย ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบ้านเรือน ระบบอินเตอร์เน็ต (IoT) ซึ่งจะรวบรวมผู้ออกงานจากทางภาครัฐ และ เอกชน ผู้กระจายสินค้า ผู้นำเข้าสินค้า ผู้วางระบบ และกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการจัดงานร่วมกับงาน POLSEC 2018 ซึ่งเป็นงานที่รวมอุปกรณ์สำหรับผู้บังคับใช้กฏหมาย เช่น เครื่องตรวจจับระเบิด ปืน เครื่องมือวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐาน หุ่นยนต์กู้ระเบิด ทั้งนี้นอกจากจะเป็นงานนิทรรศการที่เปิดให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีการจัดสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงการจับคู่เจรจาทางธุรกิจภายในงานด้วย

งาน IFSEC Southeast Asia 2018 และงาน POLSEC 2018 ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กรมราชทัณฑ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง สมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก สมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ

Advertisementงาน IFSEC Southeast Asia 2018 และงาน POLSEC 2018 งานนิทรรศการที่รวบรวมอุปกรณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยในภูมิภาค มีบริษัทชั้นนำมากกว่า 350 บริษัทร่วมแสดงสินค้าและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดภายในงาน อาทิ กล้องวงจรปิด ระบบตรวจสอบทางชีวภาพ ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบตรวจจับ อุปกรณ์ป้องกันตัว และเสวนาที่น่าสนใจในหลากหลายหัวข้อ ถือได้ว่าเป็นงานแสดงเครื่องป้องกันและรักษาความปลอดภัย อัคคีภัยที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-18.00 น. ณ Hall 1 Impact เมืองทองธานี สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของงานได้ที่ www.ifsec.events.com