เด้งเลขาธิการ สปส.นั่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน

2018-10-02 23:20:10

เด้งเลขาธิการ สปส.นั่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน

Advertisement

รมว.แรงงานเผย ครม.เห็นชอบโยก เลขาธิการ สปส.นั่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน 

เมื่อวันที่ 2 ต.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมครม. ได้มีการพิจารณาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงแรงงานที่เสนอบัญชีแต่งตั้งโยกย้าย 4 ราย ได้แก่ 1.นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน 2.นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม 3.นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รองปลัดกระทรวง เป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ 4.พ.ต.ต.หญิง รมยง สุรกิจบรรหาร ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงแรงงาน  ส่วนตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) ที่ว่างลงเพราะนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ เกษียณอายุราชการ ยังไม่มีการเสนอรายชื่อแต่งตั้ง เนื่องจากต้องพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมอีกครั้ง