กรมศิลป์แจงไม่พบกรุพระวัดพระยาทำวรวิหาร

2018-10-02 14:55:58

กรมศิลป์แจงไม่พบกรุพระวัดพระยาทำวรวิหาร

Advertisement

อธิบดีกรมศิลปากรแจงโบราณวัตถุที่พบขณะบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังวัดพระยาทำวรวิหาร เป็นชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบ ไม่พบกรุพระตามที่เป็นข่าวเมื่อวันที่ 2 ต.ค. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวชาวบ้านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ การเก็บรักษาโบราณวัตถุที่พบขณะทำการบูรณปฏิสังขรณ์หอระฆังวัดพระยาทำวรวิหาร และอาจมีโบราณวัตถุบางส่วนหายไปนั้น กรมศิลปากรขอชี้แจงว่า ในขั้นตอนการขุดฐานรากอาคารเพื่อเตรียมการเสริมความมั่นคง  ก่อนการปรับยกหอระฆัง โดยขุดชั้นดินลึกลงไปประมาณ 1.30 เมตร พบว่ามีการประดับตกแต่งส่วนฐาน หอระฆังด้วยเศษกระเบื้องเคลือบจีนและพบชิ้นส่วนปูนปั้นประดับส่วนล่างของอาคาร จึงได้ดำเนินการบันทึก และเก็บหลักฐานตามกระบวนการทางโบราณคดี โดยบันทึกข้อมูลที่พบ ทำการถ่ายภาพ ทำแผนผัง ภาพลายเส้น


นายอนันต์ กล่าวต่อว่า สำหรับโบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่เป็นเศษชิ้นส่วนที่ใช้ประดับหอระฆัง เช่น ฐานประดับ กระเบื้องเคลือบ ประติมากรรมปูนปั้นประดับกระเบื้องเคลือบ กระเบื้องเคลือบลายเทพนมบนพื้นลายพันธุ์ไม้ เครื่องเคลือบเขียว-น้ำตาล (ถ้วยปลา) เครื่องเคลือบเขียว-น้ำตาล (ถ้วยปู) กระเบื้องเคลือบลายคราม กระเบื้อง เคลือบลายมังกร เครื่องเขียนสีบนเคลือบ ไม่พบว่ามีพระเครื่อง เนื่องจากหอระฆังเป็นอาคารโปร่งอยู่นอกเขตพุทธาวาส และจากการขุดตรวจพื้นภายในหอระฆัง พบว่ามีการอัดพื้นด้วยดิน เศษอิฐ ซึ่งไม่พบว่าเป็นลักษณะ ของกรุพระตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้ กรมศิลปากรได้จัดทำบัญชีประเภทโบราณวัตถุไว้อย่างชัดเจน โดยระบุตำแหน่ง ชิ้นส่วนกระเบื้อง พร้อมให้เลขหมายไว้บนชิ้นส่วนกระเบื้องแต่ละชิ้น แยกเก็บหลักฐานตามตำแหน่งพื้นที่ที่พบ กรมศิลปากรขอยืนยันว่าได้เก็บรักษาโบราณวัตถุทั้งหมดไว้ตามหลักวิชาการอย่างละเอียดรอบคอบและเคร่งครัด