เกาหลีใต้ปล่อย "ผีน้อย" กลับไทยไม่ผิด ก.ม.

2018-10-02 10:35:58

เกาหลีใต้ปล่อย "ผีน้อย" กลับไทยไม่ผิด ก.ม.

Advertisement

เกาหลีใต้เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าว รวมถึงไทยเข้าไปทำงานผิดกฎหมาย กลับประเทศของตัวเองได้ หากแจ้งความต้องการกลับประเทศโดยสมัครใจ ระหว่าง 1 ต.ค.2561-31 มี.ค.2562 โดยไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าจับได้จะถูกส่งกลับ และห้ามเข้าประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา 10 ปี
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองและนโยบายต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ ได้โพสต์ภาพอินโฟกราฟฟิกเป็นภาษาไทยและอีกหลายภาษา แจ้งว่า สำหรับผู้ที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย หรือที่เรียกกันว่า ผีน้อย ทางการเกาหลีใต้เปิดโอกาสให้กลับประเทศของตัวเองได้ หากแจ้งความต้องการกลับประเทศโดยสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561-31 มี.ค.2562 โดยผู้ที่สมัครใจกลับ ทางการเกาหลีใต้จะไม่ส่งรายชื่อให้ทางราชการ เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถเดินทางกลับมาทำงานในเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายได้อีกครั้ง แต่หากแรงงานต่างด้าวคนใดถูกจับได้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว จะถูกส่งกลับและถูกห้ามเข้าประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา 10 ปี