ฮืฮฮา! ผวจ.นครพนมโสดหล่อ อายุแค่ 44 ปี

2018-10-01 17:50:18

ฮืฮฮา! ผวจ.นครพนมโสดหล่อ อายุแค่ 44 ปี

Advertisement

ฮืฮฮา! ผวจ.นครพนมโสดหล่อ อายุแค่ 44 ปี เริ่มงานวันแรก เน้นลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเป็นหลัก ใครเดือดร้อนสามารถเข้าพบ ขอความช่วยเหลือได้ตลอด
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.นครพนม บรรยากาศการต้อนรับ การเดินทางมารับตำแหน่ง ของ นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนมคนใหม่ ซึ่งเป็น ผวจ.คนที่ 41 ของ จ.นครพนม เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ที่สนามบินท่าอากาศยานนครพนม ได้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้นำชุมชนท้องถิ่น และประชาชน ต่างเดินทางมารอให้การต้อนรับนายสยาม หลังได้รับการแต่งตั้งแทนคนเดิม คือ นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ อดีต ผวจ.นครพนม ที่เกษียณอายุราชการ ถือเป็นประวัติศาสตร์ ของกระทรวงมหาดไทย รวมถึงชาวนครพนม ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด อายุน้อยที่สุด แค่ 44 ปี อีกทั้งยังมีสถานะภาพโสด สร้างความสนใจ ให้กับชาวนครพนม และพากันชื่นชมยินดี เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้นายสยามได้เดินทางไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ ศาลหลักเมือง พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ก่อนนมัสการองค์พระธาตุพนม ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อ.ธาตุพนม มี พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัด เจ้าคณะจังหวัดนครพนม นำถวายเครื่องสักการบูชา ห่มผ้าพระธาตุ พร้อมนำเข้าสักการะภายในองค์พระธาตุ เพื่อเป็นสิมงคล จากนั้นได้ถือฤกษ์ทำงานวันแรกลงพื้นที่ พบปะผู้นำชุมชนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น ที่ หอประชุม ที่ว่าการ อ.เมืองนครพนม เพื่อพบปะแนะนำตัว และทำความเข้าใจในการทำงานนายสยาม ได้ขอฝากตัวเป็นลูกหลาน ทำงานรับใช้ชาวนครพนม และประกาศตัวว่า จะขออยู่นครพนม ครบวาระ 4 ปี นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำ ทำความเข้าใจ กับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชนท้องถิ่น รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รัฐ ให้ร่วม แรงร่วมใจกันทำงานพัฒนาบ้านเมืองตามนโยบายรัฐบาล และให้วางตัวเป็นกลาง ในการเลือกตั้ง ที่จะมาถึง เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ที่สำคัญยังได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานว่า จะเน้นการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเป็นหลัก ประชาชนที่เดือดร้อนสามารถเข้าพบ และขอความช่วยเหลือได้ตลอด

สำหรับ นายสยาม เป็นคนหนุ่มไฟแรง ดาวรุ่งของกระทรวงมหาดไทย จบการศึกษาปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่น 22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นอกจากนี้ยังเป็นเลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ร.จ.) ประจำปี 2556-2557 และประจำปี 2558-2559 ส่วนเส้นทางการทำงาน จบหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 61 ประจำปี 2549 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. รุ่น 80 ประจำปี 2557 ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปี 2554-2557 จากนั้น ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 เป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ต.ค. 2558-2560 ได้รับแต่งตั้งเป็นรอง ผวจ.สมุทรปราการ และได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ก่อนสุดท้ายได้รับการแต่งตั้งเป็น ผวจ.นคพรนมนายสยาม ศิ เปิดใจเป็นครั้งแรกว่า หลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาเป็น ผวจ.นครพนม ซึ่งเป็นการรับตำแหน่ง ผวจ.ครั้งแรก ยอมรับดีใจภาคภูมิใจ เนื่องจาก จ.นครพนม เป็นเมืองน่าอยู่ มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญมากมาย เป็นที่ตั้งองค์พระธาตุพนม และมีทิวทัศน์สวยงาม พร้อมที่จะทำงานพัฒนา รับใช้ชาวนครพนมเต็มที่ ส่วนการทำงานจะได้มีการหารือวางแนวทาง รับทราบข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐเอกชน แต่ที่สำคัญที่สุดจะได้ขับเคลื่อนการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวให้นครพนม เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดนที่ สำคัญของภาคอีสาน ให้เติบโตมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพราะมั่นใจว่านครพนม มีความพร้อมทุกด้าน ในการพัฒนา