เปิดวันแรก “เที่ยวภูกระดึงรับปี 2662” คุมเข้มขยะโฟม พลาสติก

2018-10-01 12:55:48

เปิดวันแรก “เที่ยวภูกระดึงรับปี 2662” คุมเข้มขยะโฟม พลาสติก

Advertisement

ที่ลานอเนกประสงค์ ด้านหลัง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย เป็นประธานพิธีเปิดการท่องเที่ยว และพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปี 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกหาบ และนักท่องเที่ยวร่วมเป็นเกียรติ

นายสมบัติ พิมพ์ประสิทธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกล่าวว่า อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กล่าวคือ เป็นภูเขาหินทรายสูงใหญ่โดดเด่น มีส่วนยอดตัดเป็นพื้นราบบนยอดเขาอันกว้างใหญ่ พื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37,500 ไร่ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามประกอบด้วย หน้าผา น้ำตก ทุ่งหญ้า ป่าสน ดอกไม้นานาพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด จากความสวยงามและความมหัศจรรย์ของภูกระดึง สามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวภูกระดึงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะช่วงที่มีวันหยุด วันนักขัตฤกษ์ ติดต่อกันหลายวัน

ซึ่งในทุกๆ ปี อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะเปิดการท่องเที่ยว และพักแรมบนยอดภูกระดึงเป็นเวลา 8 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ค. และปิดการท่องเที่ยวเป็นเวลา 4 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนมิ.ย.-ก.ย. ของทุกปี สำหรับในปีการท่องเที่ยว 2562 นี้ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่พัก ร้านอาหาร การบริการหาบหามสัมภาระของลูกหาบ และด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวทุกท่าน ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการงดใช้ โฟม และพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติ ตลอดจนขอเชิญชวนให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึง และโครงการมัดจำบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งห้ามมิให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานฯ
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวไม่จำเป็นต้องเตรียมอาหารมาเอง เนื่องจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้จัดให้มีจุดบริการร้านจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ตลอดเส้นทางขึ้นเขา และที่พักแรมอย่างพอเพียง โดยอัตราค่าจ้างหาบหามสัมภาระขึ้นเขากิโลกรัมละไม่เกิน 30 บาท

ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.เลย กล่าวว่า จ.เลย มีอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ายิ่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวไทย และชาวต่างประเทศ ทั้งมีศักยภาพสูงในการรองรับการท่องเที่ยว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และมีเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากที่ราษฎรในท้องถิ่นเข้ามาเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มของที่ระลึก และการรับจ้างหาบหามสัมภาระให้กับนักท่องเที่ยว เห็นได้ว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการรักษาสภาพป่าให้คงอยู่อย่างถาวรตลอดไปแล้ว ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาล ให้แก่ราษฎรและชุมชนในท้องถิ่นในด้านการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานผวจ.เลย ยังกล่าวอีกว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่ให้มีการประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือน เพื่อให้ส่วนราชการได้มาเห็น มาชื่นชมความสวยงามของภูกระดึงร่วมกัน บางท่านเคยมาแล้วสมัยวัยรุ่น บางท่านไม่เคยขึ้นจึงเป็นโอกาสดีของทุกผ่าย ส่วนเรื่องความคืบหน้าของการก่อสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงนั้น ต้องฟังรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ทั้งผู้เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย นำมาประมวล เพื่อให้ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนกระบวนการต่างๆ ทางสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ชี้แนะ กำหนดกระบวนการ เงื่อนไข การศึกษา และการรับฟังคิดเห็น ส่วนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการตามขั้นตอนอยู่ ซึ่งทางจังหวัดต้องปฏิบัติตามคำชี้แนะทุกประการ